Skip to main content

Tekstuele resultaatafspraken

Tekstuele resultaten worden vaak “kwalitatieve KPI’s” genoemd

Hierbij wordt, binnen de concrete context en gebaseerd op de vaktechnische kennis van de medewerker en leidinggevende, onderscheid gemaakt tussen een "goede" en een "betere" prestatie d.m.v. in tekst beschreven criteria, bijvoorbeeld:

Beleidsvoorstel XYZ is "goed" wanneer...

  • Alle actuele en relevante informatie op een accurate, goed gestructureerde manier beschreven is (voor de leesbaarheid van de tekst deels in bijlage)
  • Leesbaar door vermijden van vakjargon, korte zinsbouw, actieve werkwoordvormen, passende opdeling in alinea’s en hoofdstukken
  • Beslissingsrijp voorgesteld tegen XXXXX (=datum)
  • De diverse beslissingsalternatieven (details in bijlagen) vermeld worden, telkens met hun voor- en nadelen en de mogelijke maatregelen om de nadelen te voorkomen, te remediëren of te verminderen
  • Het tijdspad realistisch is in functie van formele goedkeuringen door medebeslissingsorganen en comités

Beleidsvoorstel XYZ is "beter"...

wanneer de sleutelbeslissers (Mr. A, Mevr. B,….) tijdens het redigeren van het voorstel tevens zo geconsulteerd worden (en ondersteund worden wanneer ze met hun achterban overleggen) dat de goedkeuring als een automatisme volgt (d.w.z. de formele goedkeuring in Raad EF is niet meer dan het formeel notuleren van het reeds voorgekookte akkoord).

Hebben uw leidinggevenden en medewerkers behoefte om te leren hoe dit soort tekstuele afspraken in hun situatie te maken? Contacteer ons via contact

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.