Skip to main content

Een junior aankoper d.m.v. outputgerichte afspraken zeer snel operationeel maken

 Resultaatgericht ontwikkelen is praktisch, geen theorie. Hier n.a.v. de introductie van een junior aankoper.

Context van het afsprakengesprek

 • Schoolverlater (hoger niet-universitair onderwijs in een economische richting)
 • Reeds enkele weken aan boord, voornamelijk besteed aan bedrijfsbezoekjes, observaties van leveranciersgesprekken en bestuderen van de standaard leveringsvoorwaarden
 • Observatie door de senior aankoper dat een schoolverlater medeverantwoordelijk maken voor aankoop een grote ontwikkelklus wordt
 • Middelgrote productie-eenheid in de chemie, kopen alles zelf aan – dus grote diversiteit aan grondstoffen en diensten
 • Senior aankoper leeft onder zeer grote werkdruk, de tijd die hij aan de coaching van de junior besteedt moet terugverdiend worden door de tijdswinst door de goede voorbereiding van de dossiers door de junior aankoper
 • De junior aankoper zal de eerste jaren alleen verantwoordelijk worden voor repeat business
 • Falen is geen optie, want dan gaat de senior er onder door

Ontwikkelafspraken voor de rest van het jaar (september – december), per leverancierscontact

September

Voorbereidend gesprek met senior aankoper

 • Goed:
  • Een A4-tje met samenvatting van geleverde volumes, prijzen, kwaliteitsproblemen (volgens documenten in het dossier) sinds het vorig leveranciersgesprek en de junior kan aan de senior uitleggen welke producten ter sprake zullen komen en waarvoor we ze nodig hebben
  • internet: wat zegt deze leverancier over zichzelf?
 • Beter: junior heeft met betrokken lijnverantwoordelijke de gerapporteerde kwaliteitsproblemen doorgesproken en kan hierover helder informeren
 • Te besteden tijd: gemiddeld 3 uur per dossier, 1 uur extra indien de junior met de lijnverantwoordelijke overlegt

Tijdens gesprek met leverancier

 • Goed:
  • Kennismaking met opening voor persoonlijk contact door een persoonlijke vraag of iets persoonlijks over zichzelf te vertellen
  • Het hogergenoemde 4-tje kunnen presenteren en een vraag stellen als brug naar een, voor dit gesprek, nieuw thema waarover we het willen hebben
 • Beter: het A4-tje ook kunnen toelichten in termen van tevredenheid met vroegere leveringen
 • Te besteden tijd: contacttijd met de leverancier

Nazorg

 • Goed:
  • Inzicht, met name: kan de rode draad, de structuur en de knelpunten van het gesprek benoemen t.o.v. de senior aankoper
  • Correct, bondig en volledig verslag van het gesprek schrijven
 • Beter:  Actieplannetje m.b.t. opvolging van deze leverancier voorgesteld en akkoord verklaard door alle betrokkenen
 • Te besteden tijd: 1 uur per dossier, 2 uur extra indien junior actieplan voorstelt en door alle betrokkenen akkoord kan doen verklaren

Oktober

Wat ‘Beter’ was in september, wordt ‘goed’ voor oktober

‘Beter’ wordt nu...

Voorbereidend gesprek

 • Wie zijn de concurrenten waarmee we al gewerkt hebben?
 • Vergelijken leveringsvoorwaarden/prijs/kwaliteit t.o.v. huidige leverancier(s). Waarom vroeger voor deze leverancier gekozen? Klopt deze reden (nog steds?) met de realiteit?
 • Praktische organisatie van het leveranciersgesprek trekken (bv. een glasheldere agenda verspreiden)
 • Gemiddeld 2 uur extra tijd ter beschikking

Tijdens het gesprek met de leverancier

 • Kan alles op het A4-tje toelichten en gerelateerde vragen beantwoorden
 • Kan alle informatieve vragen stellen die kritisch zijn voor het beslissingsproces, ook over de punten welke niet op het samenvattende A4-tje staan

November

Wat ‘Beter’ was in Oktober, wordt ‘goed’ voor November

Beter wordt nu...

Voorbereiding

 • Door analyse (internet, interne documentatie, telefoons met zustersites…) beargumenteerd een short list van alternatieve leveranciers voorstellen: gemiddeld 3 uur extra tijd
 • Op verzoek van senior eventueel gesprekken met concurrenten organiseren: de nodige tijd ter beschikking i.f.v. het aantal en de verwachte complexiteit van de beslissingen

Tijdens leveranciersgesprek: het “informatievragend” gedeelte trekken

Nazorg: het waarom van prijsvoorstellen van leveranciers kunnen beschrijven, vergelijkingstabel tussen concurrenten kunnen opstellen, beargumenteerde voorkeur geven (de nodige tijd is afhankelijk van de complexiteit van het dossier)

December

Beter wordt nu...

 • Voorbereidend gesprek: een prijsvoorstel uitgewerkt en beargumenteerd voorleggen aan de senior
 • Tijdens het leveranciersgesprek: het “bezwaren” gedeelte volledig trekkenEn zo gaat het verder tot de evaluaties na 6 en 12 maanden

Evaluatie na 6 maanden op basis van...

 • Snelheid evolutie (op basis van maand per maand: ‘goed’ of vaak ‘beter’?)
 • Kwaliteit van rapporten, analyses, voorstellen… af te meten aan tijdswinst voor de senior aankoper
 • Inzicht in de materials flow en het productieproces: Na 6 maand is goed “kan, zonder reeds over alle productieproces detailkennis te beschikken, voor aankoop bepalende proces elementen benoemen en weet alle relevante info te vinden of aan wie het te vragen”, beter is “kan bijna alle vragen over het eigen productieproces tijdens het leveranciers contact correct en voldoende volledig beantwoorden”
 • Beslissingen voorstellen met respect voor ons aankoopbeleid, d.w.z.  een goede (niet de laagste) prijs bij een leverancier die zijn commitments nakomt en problemen aanpakt tot ze echt opgelost zijn
 • "Best mogelijke leerprestatie na 6 maanden": in 3 opeenvolgende leveranciersgesprekken heeft de senior aankoper de ervaring geen meerwaarde meer in het gesprek te hebben. Hij voelt zich slechts "bijzitter". Om dit mogelijk te maken heeft de junior steeds de mogelijkheid de senior STAR te bevragen over zijn observaties en bijbehorend gevoel tijdens de door de junior gevoerde leveranciersgesprekken

Samengevat

Zoals bovenstaand voorbeeld illustreert, verduidelijk uw verwachtingen snel en concreet. Dat is een hulpmiddel voor de nieuwkomer en creëert ook focus bij de coach. Maak regelmatig een stand van zaken (hier minstens één maal per maand).

Meer over: Competentiebeschrijvingen als hulpmiddel voor de ontwikkeling van de medewerker

Aarzel niet om te reageren: contact

 

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.