Skip to main content

Ontwikkelingsdoelstellingen ‘Argumenteren' en 'Financiële basiskennis'

Voorbeelden van een ontwikkelingsdoelstelling voor een HR Manager

"Na een mindere prestatie vorig jaar spreken we de hiernavolgende ontwikkelingsdoelstellingen af:

Argumenteren

Uitstekende prestatie wordt de HR-manager voldoet aan alle ‘verwachte ontwikkeldoelen’ en doet dat reeds binnen de eerste 6 maanden van het jaar (toets: toepassing tijdens het MT-overleg).

Zeer goede prestatie: prestatie is zoals ‘verwacht’ na afloop van het derde kwartaal. Meerwaarde van 'sneller' kunnen toepassen: geloofwaardigheid als resultaatgerichte HR Manager bevorderen. 

Verwachte ontwikkeldoelen: het volgen en kunnen toepassen van een cursus argumentatievaardigheden en een cursus ‘Financiële technieken voor niet-financiële managers’.

Voorafgaand een taakstellend gesprek met de leidinggevende, op initiatief van de HR Manager (doel: concreet casework afspreken als materiaal voor toepassing).
Na de cursussen een rapportage aan de leidinggevende over de inhoud en de aanpak van de cursus en een voorstel over het 'Hoe?' van de implementatie.

Eerst toepassen van de cursus Argumentatievaardigheden tijdens een paar individuele gesprekken met de leidinggevenden en pas daarna in het MT-overleg.
Dit zal in aantoonbaar betere analyses en argumenten resulteren binnen de drie maanden na het beëindigen van de cursus en ten laatste toegepast worden tegen eind 'XX.
'Betere analyses en discussies' betekent: bondig en accuraat beargumenteerd en becijferd, geen fouten of opvallende leemtes in de analyses, fit tussen vraagstelling en argumentatie, goede structuur in de verhalen, argumenten op maat van de gesprekspartner, weinig of geen overbodige informatie, afwezigheid van drogredenen.

Financiële basiskennis

De HR Manager zal, binnen de maand na de cursus 'Financiële technieken voor niet-financiële managers', de Manager Financiën vragen naar een gesprek met een gedetailleerde analyse van de Resultaatrekening en Balans van onze onderneming. De Manager Financiën zal daarvoor, op verzoek van de Algemeen Directeur, minstens 2 uur tijd investeren in deze ontwikkelingsdoelstelling van de HR Manager.
De HR Manager zal daarna, op basis van de gebruikelijke financiële rapporten en hun bespreking in de MT-vergadering, tevens in staat zijn de leden van de OR, correct en voor hen begrijpelijk, in te lichten over onze resultaten en de meeste van hun vragen onmiddellijk en juist beantwoorden. Dit wordt het meest kritisch aspect van de toepassing van deze ontwikkelingsdoelstelling.
De Algemeen Directeur zal dat na afloop bij enkele OR-leden informeel navragen wat ze begrepen hebben van de toelichting.

Bijna goede prestatie: als aan één van de verwachte ontwikkelingsdoelstellingen niet aantoonbaar wordt voldaan

Onvoldoende goede prestatie:
indien aan de twee 'verwachte ontwikkeldoelen' niet wordt voldaan.

Dit is afgesproken tijdens ons planningsgesprek op 16/01/XX."

Bij deze ontwikkelingsdoelstelling staat ondersteuning bij en toepassing van het geleerde centraal.

U kan de vroegere nieuwsbrief over de competentie 'Participatie in de MT-vergadering' (zonder ontwikkelingsdoelstelling) nog eens nalezen.

Ontwikkelingsdoelstelling

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.