Skip to main content

HiTech en BioTech StartUp; R&D

De wereld van de Tech StartUp is bijzonder:

  • uw technologie is nog in ontwikkeling
  • maar u moet uw product snel op de markt brengen
  • maar u moet uw markt vinden of creëren
  • maar uw tijdslijn en financiën zijn (zeer) beperkt
  • en uw team groeit, groeit.. (of zou het alvast moeten doen)

Welke antwoorden bieden we u? U krijgt een effectief en efficiënt samenwerkend team door...

  • het assessen van uw key medewerkers: CEO, COO, CTO, CFO...
  • teambuilden: volle kracht vooruit!
  • (zelf)leiderschap, communicatie en beïnvloeding
  • individuele coaching

En nog zoveel meer, het uiteindelijk resultaat van uw StartUp telt.

 
HiTech en BioTech StartUp; R&D

Assessment Sleutel figuren StartUp en O&O

Bij een mislukte aanwerving van een sleutelfiguur (CEO, COO, VP Eng...) wordt het voortbestaan, en zeker het succes, van uw StartUp bedreigd. Daarom zijn diepgaande assessments, o.m. met gedragsproeven, noodzakelijk. In veelvuldig onderzoek werd aangetoond dat een goed uitgevoerd assessment de kans op een foute beslissing (een 'slechte' kandidaat aanwerven, een goede kandidaat voorbij laten gaan) gevoelig reduceert.

Teambuilding

De meeste StartUps hebben onvoldoende mensen om het vele en complexe werk succesvol uit te voeren. Hoe waarborgt u dat u uw schaarse bemensing optimaal inzet? Door resultaatgerichte teambuilding.

Soft skill training

 Teamleden van een HiTech of BioTech StartUp of R&D-afdeling zijn vaak gekozen en ontwikkeld voor hun wetenschappelijke expertise. Maar daarmee heb je nog geen productieve medewerkers: hun soft skills vertalen talent en commitment in resultaten. Daarom zijn (zelf)leiderschap, communciatie, probleemoplossen, beslissingsvaardigheden en beïnvloedingsvaardigheden kritisch.

Coaching

 Vaak spelen thema's, bv. hanteren van conflicten, dus te ontwikkelen vaardigheden niet bij het hele team maar bij één of twee medewerkers. Coaching wordt dan de meest rendabele aanpak.

Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.