Skip to main content

1. BeSMARTO afspraken over Resultaten, Werkprocessen en Competentie(ontwikkeling)

Wellicht stelt u zich tot doel uw jaargesprekken, functioneringsgesprekken, Prestatiebeheer of Performance Managementsysteem verder uit te bouwen of te actualiseren. Hier maken we van SMART, BeSMARTO.

Waarom deze nieuwsbrieven?

Uit onderzoek blijkt dat slechts ongeveer één derde van de organisaties écht tevreden is met de bruikbaarheid en het effect van hun systeem van jaar-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

In deze gratis nieuwsbrieven voorzien we u van de praktische tips en ‘best practices’ die net dat ietsje méér voor u zullen realiseren. Immers, wij adviseren organisaties en trainen leidinggevenden en medewerkers, om functionerings- en beoordelingsgesprekken om te toveren tot stuur- en begeleidingsinstrumenten met grote impact. En we doen dat zo evidence-based mogelijk.

Wanneer personeelsverantwoordelijken de verslagen van planningsgesprekken nalezen, stellen ze vaak vast dat de geregistreerde ‘afspraken’ van leidinggevenden en medewerkers vaag, onvolledig en weinig outputgericht zijn. Telkens weer stellen velen vast, bv. bij de voorbereiding van de beoordelingsgesprekken, dat de afspraken onvoldoende ‘SMART’ waren.

Er bestaat nochtans een haalbaar alternatief. BeSMARTO – afspraken zijn, mits wat hulp en praktische oefening, te maken voor (1) Resultaten (bv. aantal dit of dat, normen die zullen gehaald worden tegen dan of dan, een project dat resulteert in…), (2) doelmatigheid van Werkprocessen (wat is kritisch in welke stap om tot een - op dit moment misschien zelfs nog onbekend - Resultaat te komen?), en (3) Competentie of (4) Competentie-ontwikkeling (afspraken over hoe je als medewerker je functie zal uitvoeren of wat je daar zal aan verbeteren).

BeSMARTO staat voor:

  • Bezielend (welke droom zullen we realiseren?)
  • Specifiek (geldt deze afspraak voor mij/ons in deze situatie?)
  • Meetbaar (is deze afspraak toetsbaar, observeerbaar…– al dan niet in cijfers? Wat is "goed" en wat is "beter"?)
  • Aanvaardbaar (is mijn afspraak veilig, ethisch verantwoord, in overeenstemming met de organisatiedoelen?)
  • Realistisch (uitdagend maar mits mijn volle inzet en - eventueel te ontwikkelen - bekwaamheden toch realiseerbaar)
  • Tijdsgebonden (is minstens een tijdslijn van grof naar fijn mogelijk?)
  • Outputgericht (geen activiteiten lijsten, wel het observeerbare gevolg van de activiteit of het gedrag beschrijven)

In een meertalige omgeving

In het Engels wordt het BeSMARTO-tje een InSMARTO (In van ‘Inspiring’), in het Frans InSMARTO (In van 'Inspirant'); of je noemt het in de drie talen bv. MoSMARTO (Mo van Motivatie, Motivation, Motivation)

Wilt u reageren? Graag! contact

SMART

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.