Skip to main content

7. Hoe de Competentie 'Impact in het Management Team' concretiseren?

We schrijven voor u een concreet voorbeeld uit. Context is een HRM Manager die meer impact zal krijgen in het Management Team.

Uitstekende prestatie m.b.t. impact

 • Niet alleen voldoe ik aan de criteria voor een "goede" prestatie. Tevens vind en verhelder ik (door kennis van onze organisatie, proactiviteit, creativiteit, ...) waar de menselijke en organisatiecomponent voor de andere organisatiefuncties bijkomende opportuniteiten kan creëren. Dit zijn voorstellen waarbij ik mijn collega's verras door mijn inzicht en toepasbaarheid van HRM-technieken in de praktijk.
 • Voorbeelden van mijn vernieuwende ideeën zijn te vinden in presentaties of verslagen van de MT-vergadering, e-mails met collega MT-leden of getuigenissen van de betrokkenen.
 • Bij elke MT-beslissing met effect op middellange of lange termijn benoem ik de relatie tussen de voorliggende beslissing en onze tweejaarlijkse strategische sterkte/zwakte analyse en stel waar nodig met betrekking tot 'Human Resources & Organisatie' remediërende maatregels voor.

Goede prestatie m.b.t. impact

 • Ik ben steeds in staat (volledig beargumenteerd over Waarom en Hoe, en waar nodig accuraat becijferd) de gevolgen van de diverse beslissingsscenario’s te vertalen naar de gevolgen voor 'Human Resources en Organisatie' (voor- en nadelen, relatie met het algemeen belang, sociale wetgeving...).
 • Ik overtuig collega’s van het belang van eventuele (bv. sociale, humane of juridische) killer-criteria.
 • Mijn invloed op de besluitvorming is in proportie met het belang van de beslissing voor mijn werkdomeinen. Ik toon impact wanneer mijn voorstellen door door het MT aanvaard worden.
 • Ik initieer tijdig het beslissingsproces voor P&O-onderwerpen, structureer dit proces aan de hand van grondig uitgewerkte scenario’s en realistische stappenplannen.
 • Samen met onze leidinggevende, behoed ik mijn collega's in het MT voor het nemen van beslissingen die niet in overeenstemming zijn met de sociale wetgeving en de principes van een goede huisvader en het gezond verstand.

Onvoldoende prestatie m.b.t. impact

 • Ik ben soms niet, of onvoldoende, in staat binnen de afgesproken termijnen de gevolgen van de diverse scenario's te vertalen naar de gevolgen voor 'Human Resources & Organisatie'.
 • Of mijn voorstellen zijn onvoldoende gedocumenteerd (criteria: correct, volledig, actueel).
 • Of ik overtuig collega's niet van het belang van een killer-criterium
 • Of ik heb enkele malen onvoldoende overtuigingskracht in functie van het relatieve belang van de HRM-component voor de specifieke managementbeslissing.

Voor volgend jaar staan hierbij impact op de volgende projecten centraal: verdere implementatie van de huidige strategie (vooral leeftijdsbewust personeelsbeleid en verzuimbeleid), nieuw is de vermoedelijke fusie en integratie van XYZ (ongeveer 15 % nieuwkomers in onze organisatie)

Wilt u reageren? Graag! contact

Impact

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.