Skip to main content

4. BeSMARTO Resultaatafspraak 'Aanwerving Personeel'


Hierna beschrijven we een voorbeeld van een BeSMARTO voor een HR - professional m.b.t. zijn Resultaten bij Aanwerving.

Elke BeSMARTO zal verschillen door de inbreng van de medewerker, de leidinggevende en hun specifiek situatie. In onderstaand voorbeeld zijn alle gekozen normen, prioriteiten en vooronderstellingen natuurlijk slechts exemplarisch.

We veronderstellen een organisatie waarin aanwervingsaanvragen het hele jaar door worden gegenereerd (vaak met de vermelding: zeer dringend!!!) en er 5 % meer aanwervingen in het volgende jaar verwacht worden t.o.v. het vorige.

Voorbeeld van een BeSMARTO voor het RESULTAATsgebied Aanwerving (tip: begin te lezen bij 'goede prestatie')

Gegeven het te verwachten hoger aantal aanwervingen (+ ong. 5 %) is:

  • Een uitstekende score is het verhogen van het Kwaliteitsscore Nieuwkomers(**) met minstens 15 % én het realiseren van een financieel schaalvoordeel van minstens 10 %
  • Een zeer goede prestatie is het verhogen van het Kwaliteitsscore Nieuwkomers (**) met minstens 15 %.
  • Een goede prestatie: ongeveer dezelfde Kwaliteitsscore Nieuwkomers (**) behalen als vorig jaar, binnen de afgesproken tijdslimieten en opvolging nieuwkomers (*).
  • Een matige score is een daling van de korte termijn tevredenheid van de aanwervende manager en zijn leidinggevende (toets: klachten of bij navraag door de Personeelsdirecteur na het tweede en op het einde van het vierde kwartaal van het jaar) of het dalen van het Kwaliteitsratio Nieuwkomers (**).

(**) Kwaliteitsratio Nieuwkomers is gelijk aan 'aanblijf/vertrek & verbeterplan" na 6 maanden functie-uitoefening door de nieuwkomer
(*) U kan nagaan hoe deze BeSMARTO past binnen een outputgerichte functie- of verantwoordelijkheidsbeschrijving.

Aan de hand van bovenstaande afspraken weet de medewerker wat er van hem verwacht wordt (goede prestatie) en hoe dat hij nog meer meerwaarde voor de organisatie kan creëren (zeer goede en uitstekende prestatie).
Gezien hij een afspraak heeft over zijn Output, is hij autonoom in de manier waarop hij deze afspraak zal realiseren. Voor de meeste professionals is deze autonomie een belangrijke bron van aansporing en tevredenheid.
Door een minimale registratie van aanwervingsaanvragen en de daaropvolgende activiteiten is opvolging, proceskwaliteitscontrole… in de loop van het jaar makkelijk.

Klik hier voor een voorbeeld van afspraken waarbij het tijdsaspect van de aanwerving meer centraal staat. 

Ik kijk uit naar uw reactie! contact

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.