Skip to main content

3. De duivelsdriehoek als instrument voor (zelf)sturing

Hoe verkrijg je helderheid over wat écht de prioriteiten zijn? Het antwoord: het gesprek over de duivelsdriehoek.

De Duivelsdriehoek

Er kunnen goede redenen zijn waarom een leidinggevende en zijn medewerker tijdens het afsprakengesprek nog niet helder hebben wat bv. een 'zeer goede' prestatie zal onderscheiden van een 'goede' prestatie. Misschien is het domein waarover ze de afspraak maken nog te onbekend, of zijn ze onzeker over de tijdsbelasting van andere opdrachten.
Het risico bestaat dat de leidinggevende en de medewerker de afspraak dan onvoldoende doorgepraten. Immers de M(eetbaar) van de BeSMARTO wordt niet vastgelegd. Dit zal onduidelijkheid geven voor de medewerker.

Het minimum waarover een medewerker moet beschikken, is de kennis wat er van hem verwacht wordt en hoe hij nog meer meerwaarde voor de organisatie kan creëren. Hierbij is het aangeven van de prioriteiten binnen de duivelsdriehoek vaak voldoende.

Bij het uitvoeren van een taak (c.q. project...) komt de KWALITEIT van het werk tegen een bepaalde TIJD voor een bepaalde bepaalde KOST.

Dit is een trilemma

Immers, verandert men de verwachtingen op één van de drie factoren, dan verandert minstens één van de drie andere peilers in de duivelsdriehoek.
Bijvoorbeeld, wil men dat de KWALITEIT van een dienst verhoogt, dan zal - binnen een organisatie waarin alle middelen reeds volledig ingezet worden - de dienst slechts later (TIJD) beschikbaar worden en/of de KOST voor de organisatie verhogen (bv. door meer externe aankopen van arbeid, ondersteunende diensten of deelproducten...)

duivelsdriehoek

Leidinggevenden vaak onrealistisch

Vandaar dat een leidinggevende die aan zijn medewerker vraagt om betere KWALITEIT, tevens sneller (vroegere TIJD) én tegen een lagere KOST te produceren:

  • niet weet waarover hij spreekt of geen prioriteiten durft te stellen...
  • ... of hij zal zijn medewerker suggesties geven hoe dit aan te pakken (hij ontwikkelt zijn medewerker en zal dus zijn 'capaciteit/competentie' verhogen)...
  • ... of zal betere werkmiddelen ter beschikking stellen...
  • ... of wil aan zijn medewerker (impliciet) te kennen geven dat hij zich onvoldoende inspant (bv. de werktijd onvoldoende benut)

Een realistische leidinggevende daarentegen

Een leidinggevende die aan zijn medewerker te kennen geeft welke de belangrijkste prioriteiten zijn binnen de duivelsdriehoek, bewijst de medewerker (en daardoor zichzelf en de organisatie) een grote dienst:

  • hij creërt duidelijkheid over de verwachtingen
  • ... en daardoor meer focus en bereidheid tot inzet bij de medewerker...
  • ... en realistischer verwachtingen bij (interne) klanten

De prioriteiten (KWALITEIT, TIJD, KOST) kunnen per afspraak verschillen. Verschuift de prioriteit in de loop van de uitvoering van de afspraak (bv. naar aanleiding van een budgetopvolging wordt KOST belangrijker) dan is het aan de leidinggevende om dat aan de medewerker kenbaar te maken.

Besluit: U maakt het u en uw medewerker makkelijk door bij elke (verandering van) afspraak helderheid te geven over de positie in de duivelsdriehoek.

Wilt u reageren? Graag! contact

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.