Skip to main content

Resultaatgerichte verantwoordelijkheids- of functiebeschrijving

Hoe legt u de relatie tussen de functiebeschrijving en de jaarlijkse doelstelling?

Een BeSMARTO is een gevolg van onderstaande langlopende afspraken. Deze kunnen onderdeel zijn van een outputgerichte verantwoordelijkheids- of functiebeschrijving :

Ik organiseer en realiseer een adequate instroom van nieuwkomers.
D.w.z. dat 60 % van de aanwervingsaanvragen zijn afgewerkt (d.i. arbeidscontract ondertekend door nieuwkomer) binnen de 4 weken, 80 % binnen de 8 weken.
Slechts uitzonderlijk en overtuigend beargumenteerd (t.o.v. de Personeelsdirecteur) staat een aanvraag langer open dan 12 weken.
Ik actualiseer wekelijks mijn rapportering van de stand van zaken. 

Tevredenheid over de kwaliteit van de nieuwkomers wordt op korte termijn gemeten aan het akkoord (zie handtekeningen op formulier 'Aanwervingsaanvraag', vakje 'akkoord over de nieuwkomer') tussen de aanwervende leidinggevende, zijn manager en mezelf.
Het salarisvoorstel aan de kandidaat wordt voorafgaand goedgekeurd door de Personeelsdirecteur.

Elke nieuwkomer heeft ten laatste twee werkdagen na aanvang van tewerkstelling een gepersonaliseerd inwerkplan waarin de bedrijfs- en functiespecifieke ontwikkelpunten zijn opgenomen.
Ik schrijf het inwerkplan in samenwerking met de leidinggevende. Het door de aanwervende lijnmanager en de opleidingsverantwoordelijke voor akkoord geparafeerde, exemplaar bevindt zich in het personeelsdossier.
Opvolging van het inwerkplan door mezelf na één, drie en vijf maand tewerkstelling (met, bij problemen, terugkoppeling aan de Personeelsdirecteur).

Een voor Aanwerving afsluitende kwaliteitsevaluatie van de instroom is het ratio van de aangebleven versus vertrokken (of vertrekkende) nieuwkomers of nieuwkomers met nood aan een formeel verbeterplan bij een prestatie-evaluatie na 6 maanden (12 maanden voor leidinggevende functies).

Een doorvertaling naar resultaten van de functiebeschrijving

Terug naar Resultaatafspraak Aanwerving

functiebeschrijving

 

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.