Skip to main content

BeSMARTO eenmalig werkproces

voorbeeld: Opstarten leeftijdsbewust personeelsbeleid, een eenmalig werkproces van een HR-verantwoordelijke

De gekozen normen, prioriteiten en situaties zijn natuurlijk slechts exemplarisch. Bedoeling is alleen aan te tonen dat het mogelijk, nuttig en rustgevend is ook een eenmalig werkproces doelmatig te maken.

Stap 1: Opsporen van benchmarking partners en bepalen knelpunten leeftijdsbewust personeelsbeleid

Short list consultants: drie bureaus shortlisten met aantoonbare ervaring in dit domein.

Vergelijkingstabel opstellen m.b.t. kwaliteit van een vorig project door deze bureaus (referenties checken), ervaring van de verantwoordelijke consultant, kwaliteit offerte, kost per dagdeel.

Kandidaten deelnemende organisaties: Minimaal en beargumenteerd 10 organisaties lijsten uit Vlaanderen of Zuid Nederland die in de pers, gespecialiseerde vakliteratuur, getuigenissen op relevante studiedagen, deelname aan awards… (interesse voor) vooruitstrevend beleid hieromtrent aantonen.

Over de relevante vragen en knelpunten voor onze organisatie met de Directie een akkoord bereiken.

Stap 2: Motiveren voor deelname benchmarking

Door kosten- en informatiedelend te werken minstens 3 partners vinden uit bovenstaande lijst, bij voorkeur uit sectoren relevant en uitdagend voor onze organisatie.

Fijnstellen van de onderzoeksvragen met partners, Directie en consultants.

Stap 3: Benchmarking

Concreet vergelijkend materiaal bekomen op deze vragen in de benchmarkende organisaties.

Aantoonbare controles van de correcte uitvoering van de offerte door de consultant aan de hand van korte vraaggesprekken met de gesprekspartners in de deelnemende partnerorganisaties.

Stap 4: Vertalen van de onderzoeksresultaten naar nieuwe beleidslijnen en initiatieven

In samenspraak met de consultant, resultaten van het onderzoek vertalen in een middellange termijn visie voor onze organisatie.

Beargumenteren en draagvlak creëren voor het organisatiebreed starten met een eerste initiatief dit jaar. Schets van logische vervolgstappen.

De prestatiegeörienteerde afspraak over dit eenmalig werkproces wordt dan...

Uitstekende prestatie: voldoen aan alle vereisten van alle stappen en proactief en positief communiceren over het project naar alle stakeholders binnen en buiten onze organisatie

Goede prestatie:  uitstekende prestatie (zie hiervoor) maar pas na budget- of tijdsoverschrijding. Of: binnen budget en afgesproken tijd wordt slechts  één van de stappen kwalitatief iets minder goed gezet (bv. gedeeltelijk onvolledig, minder accuraat, minder gestructureerd, minder bruikbaar voor onze eigen organisatie…).

Bijna goed: één van de stappen kwalitatief iets minder goed gezet en pas na budget- of tijdsoverschrijding

Onvoldoende prestatie: één van de stappen is kwalitatief onvoldoende uitgevoerd of twee stappen worden kwalitatief minder adequaat gezet.

Noot: Precies budget en gedetailleerde planning overeen te komen na stap 2 van dit eenmalig werkproces.

Indien u op deze tekst, over de bruikbaarheid van aansturing van een eenmalig werkproces, wil reageren: contact .

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.