Skip to main content

Opleidingen

Ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen en coaching

  • Persoonlijke effectiviteit en leiderschap: tijdsbeheer; waarderend en kritisch-analytisch probleem oplossen; assertiviteit...
  • Communicatievaardigheden: basisvaardigheden; omgangsstijlen en hun effect; beïnvloeden; vergaderen; presenteren; opleiden; onderhandelen; ...
  • Teamvaardigheden: samenwerken; omgaan met meningsverschillen en conflicten...
  • Leidinggeven: beginnende leidinggevende; functionerings- & beoordelingsgesprekken...
  • Managementvaardigheden: leidinggeven aan leidinggevenden; sturen d.m.v. structuren en systemen
  • Veranderingsmanagement en Organisatie Ontwikkeling: omgaan met weerstanden; resultaat- & klantgerichtheid... verhogen.

Onze visie op ontwikkelen

Uit mijn doctoraatsproefschrift: actieve werkvormen wérken

Volwassen deelnemers leren het meest wanneer ze door middel van passende werkvormen actief experimenteren met nieuwe situaties, gedrag… Bijvoorbeeld, de Socratische leermethode (leren door bevraagd te worden) is superieur aan passief leren.

Uit mijn gedragstherapeutische ervaring: hoofd – hart – handen

Er is een hechte interactie tussen wat mensen denken (bv. vooroordelen, tunneldenken), wat ze voelen (bv. onzekerheid) en doen (bv. vermijden). Blijvende verandering in één van deze peilers veronderstelt ook ontwikkeling in de andere, zo niet krijg je uitspraken als ‘Ik weet het wel, maar…’

Uit de positieve psychologie (en mijn levensinstelling): liefst van succesje – naar – succesje, deelnemers ‘breken’ helpt niet

Mensen krijgen zin in ‘meer’ als ze voelen dat ze vooruitgang boeken, als ze in een positieve spiraal terecht komen. Al kunnen oefeningen pittig worden of een paradoxale instructie bevatten, de kracht om het volgende brugje over te stappen blijft bij de deelnemer.

Uit het constructivisme: leren is voortbouwen op wat er al is

Lerenden selecteren hun informatie, stockeren de informatie voortbouwend op wat er al in hun bibliotheek (geheugen, ervaring) aanwezig is en kunnen daardoor deze nieuwe informatie en vaardigheden in praktijk brengen. Analoog selecteren mensen hun sociale situaties, stockeren… (sociaal constructivisme).

Uit mijn bedrijfsinterne periode: de werkplek is een krachtige leeromgeving (dus graag leeractiviteiten voor – tijdens – na de training)

Cursus volgen kan zeer verrijkend zijn. Het in praktijk brengen van ontwikkeld gedrag is de volgende stap. Door deze transfer te organiseren, bekomt het individu en de organisatie meer effect van haar investering.

Uit mijn opleiding bedrijfskunde: kijk naar de organisatie in zijn geheel

Deelnemers ‘lezen’ niet altijd ten volle wat er in hun organisatie aan het veranderen is. Wil een gedragsvaardigheidstraining bijdragen aan het productief en tevreden functioneren, dan zal er rekening gehouden worden met de bestaande en de middellange termijn vereisten van de organisatie in haar markt.

Uit mijn jarenlange samenwerking met Schouten en Nelissen: leren door feedback te krijgen, te halen en te geven

Vlaanderen is een ‘feedback arm’-land. We ontnemen elkaar veel mogelijkheden tot persoonlijke en professionele groei door weinig - of zeer indirecte - terugkoppeling te geven op het effect van resultaten en gedrag. Ook in Nederland zijn er tal van individuen en organisaties waarin mensen het geven en krijgen van feedback lastig vinden.

Uit observaties tijdens mijn trainingen: cursisten krijgen moed en enthousiasme door interactie, humor en spel

Geprikkeld worden in een groep, met gedrag experimenteren… is een uitdagende opdracht. Interactie, humor en spel nodigen uit om eigen vooroordelen, denkkaders, beperkingen, ingesleten gewoonten… veranderbaar te stellen. Het passend inzetten van humor en spel stimuleert opbouwend kritisch denken en voorkomt negatieve weerstand.

Uit mijn ervaring met technische en overheidsorganisaties: deelnemers zijn vaak hun eigen belemmering

Mensen kunnen vaak veel meer dan ze reeds doen. Opleiding kan het stappenplan zijn waardoor deelnemers zichzelf bevrijden.

Uit mijn ervaring met verkoops- en marketing organisaties: richting en structuur ondersteunen verandering

Doeners ontbreekt het vaak niet aan vernieuwende ideeën, begeestering, bereidheid risico’s te nemen… (Organisatie-)Verandering vereist evenwel ook een stappenplan (van grofmazig naar gedetailleerd), voldoende systematiek, kiezen voor hefboomwerking (20/80-regel…)…

Uit mijn kennis van de literatuur: Niets (of toch erg weinig) is écht nieuw – iemand heeft ‘het’ ooit reeds gedaan, beschreven of gedroomd.

Ontwikkeling van de organisatie, het team en het individu is vooral pragmatisch. Een praktische theorie kan daarbij een uitstekend uitgangspunt zijn.

Deze visie op leren vertaalt zich rechtstreeks in mijn manier van trainen en coachen, en mijn omgang met individuen en groepen.

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.