Skip to main content

Coachbaarheid van stichters voor succesvolle StartUps

Voor een resultaatrijke coaching is het vereist dat de coachee zich coachbaar opstelt. Hieronder tonen we aan dat hogere coachbaarheid van de stichters, het succes van de StartUp bevordert.

Vaak wordt gezegd dat coachbaarheid van de stichters de meest kritische factor is voor de investeringsbereidheid van vroege investeerders. Business angels beklagen zich regelmatig over de bereidheid van ondernemers om te luisteren naar hun advies en het vermogen hun feedback te vertalen in acties voor een groter succes van hun StartUp. Ze verwijten de stichters overdreven zelfvertrouwen, ego en eigengereidheid.

Eerst ontdoen we hieronder het begrip coachbaarheid van zijn wolligheid. Daarna onderzoeken we of ondernemers in StartUps best coachbaar zijn, of niet. Tot slot bespreken we de angsten en gedachten die stichters, en anderen, kunnen weerhouden zich coachbaar op te stellen.

Meten van de coachbaarheid

Ciuchta et al. (2018) ontwierpen, eerst in een exploratief en daarna in een toetsend onderzoek in hechte samenwerking met het SCORE netwerk (Service Corps of Retired Executives) , een 9-item gevalideerde meetschaal voor de coachbaarheid van StartUp entrepreneurs.
Deze vragenlijst is volgens onze ervaring, wegens de hoge sociale wenselijkheid, geen instrument bruikbaar voor selectiedoeleinden. Het is evenwel een uniek discussiedocument bij het begin van een individuele coaching, mentoring of investering: in welke mate is de oprichter toegankelijk voor feedback, is hij leerbereid en geëngageerd ten opzichte van zijn StartUp?
In relatie tot de Big Five, scoren de meer coachbare ondernemers ook hoger op openheid en vriendelijkheid, terwijl emotionaliteit negatief correleert.

Ook Johnson en Kim (2021) ontwierpen – bij vier verschillende doelgroepen - een coachbaarheidsschaal voor een breder volwassen publiek. Met 24 items meten ze vijf achterliggende thema’s: comfort bij coaching, ontwikkelingsoriëntatie, feedback bescheidenheid, emotionele reactiviteit op feedback en oriëntatie ten opzichte van negatieve feedback.

Elk van deze thema’s correleren met de Big Five persoonlijkheidskenmerken. Ook andere betekenisvolle relaties kunnen ze aantonen, bv. ten opzichte van self-efficacy, locus of control en andere.
Dit betekent dat coachbaarheid te maken heeft met de gehele persoon van de coachee, niet zo maar een klein speciaal karaktertrekje.

Concreet, wat betekent deze meetbaarheid van coachbaarheid voor u?

Vaak heb je veel beperkingen bij het samenstellen van het startersteam. Door de coachbaarheid van de stichters bespreekbaar te stellen, kan u beter inschatten in welke mate zij als personen beïnvloedbaar zijn. En hoe u de wederzijdse relatie wil inkleuren: van zeer counceling (bij laag coachbare ondernemers) naar zeer consulting (bij hoog coachbare ondernemers). Dat de laag coachbare ondernemers voor een tijdintensief proces staan, zal duidelijk zijn.
Als ondernemer is het belangrijk bij uzelf te herkennen en te erkennen dat je niet onfeilbaar bent en inzicht wil verkrijgen in wat, in uw persoonlijkheid of vroegere ervaring, u beperkt in uw succesvolle ontwikkeling.

Wanneer u twijfelt of het zinvol is u als oprichter coachbaar op te stellen, dan is het volgende stukje voor u.

Maakt de veelvragende StartUp omgeving coaching van zijn stichters noodzakelijk? Of net niet?

Het onderzoek van Ciuchta et (2018) toont aan dat meer coachbare founders tijdens het pitchen bij investeerders – wanneer deze eigen coaching ervaring hebben - een grotere bereidheid tot investeren bewerkstellingen.

Kuratko et al (2021) tonen bij 401 StartUp mentors en 695 oprichters, aan dat coachability positief gerelateerd is aan de geobserveerde vooruitgang van de StartUps (groei van de verkoop, marktaandeel, reputatie en – waar dat kan – winstgevendheid) en de bereidheid om in de onderneming te investeren. Hogere coachability is ook positief gerelateerd aan innovativiteit. De StartUps waren bedrijvig in medische technologie, software en internet, multimedia communicatie, elektronica, productie, energie, nanotechnologie en chemie.

Morris (2015) vond in een groot staal van New York tech StartUps dat de meest succesvolle stichters (exit van op zijn minst $ M 100 en/of top 10 % opgehaalde financiering t.o.v. de peers en/of top 10 % van de peers in groei van het aantal werknemers) begeleid werden door andere succesvolle entrepreneurs.

Letwin et al (2023) onderzochten een beslissingsboom onder welke voorwaarden de coachee best het advies van zijn mentor opvolgt en wanneer hij het advies beter negeert. Bepalende factoren zijn o.m.: de mate waarin het advies samen diepgaand en zorgvuldig kon besproken en geanalyseerd worden, de kwaliteit van de relatie tussen mentee en mentor zoals bv. te zien aan de mate van ondersteuning nadat de niet-unanieme beslissing genomen werd.

Hoe kan u deze bevinding toepassen?

StartUp founders onderscheiden zich vaak door een hoge mate van eigengereidheid. Je moet overtuigd zijn van je eigen gelijk en zeer volhardend zijn (sommigen zullen het “koppig” noemen) om alle klippen te nemen voor het opzetten van een StartUp.
Jezelf coachbaar opstellen is een goed idee: alleen kan je veel. Een ervaren mentor is evenwel van onschatbare waarde. Samen kan je nog meer!

Wanneer u zich beperkt voelt om u coachbaar op te stellen, lees dan verder!

coachbaarheid

Hoe coachbaarheid verhogen?

In een andere bijdrage beschreven we dat een succesvolle coaching niet alleen afhangt van de coachee. Maar bovenstaande heeft u wellicht nieuwsgierig gemaakt naar: kunnen we een minder coachbare founder meer open stellen voor de mentoring?

Cognities kunnen mensen beperken in hun coachbaarheid. Een cognitief gedragstherapeutisch geschoolde coach kan met de onderstaande hinderende gedachten van de stichter aan de slag om de mentale shift van ego naar leerbereidheid te bewerkstellingen.

  • Vrees voor falen: Mensen kunnen terughoudend zijn om zich kwetsbaar op te stellen uit angst voor mislukking of beoordeling door anderen.
  • Trots en ego: Het behouden van een positief zelfbeeld kan het moeilijk maken om fouten toe te geven of hulp te vragen.
  • Geloof in onveranderlijkheid: Een overtuiging dat eigenschappen en vaardigheden vaststaan, kan iemand ontmoedigen om open te staan voor nieuwe ideeën en verbetering.
  • Vermijden van moeilijke gesprekken: Mensen kunnen terughoudend zijn om feedback te ontvangen of te geven, uit angst voor confrontatie of ongemakkelijke situaties.
  • Onvoldoende zelfreflectie: Sommige mensen zijn zich weinig bewust van hun sterke en zwakke punten, waardoor het moeilijk wordt om zich open te stellen voor coaching.
  • Perfectionisme: Een streven naar perfectie kan leiden tot grote frustratie en daardoor angst voor suggesties van derden voor verbetering.
  • Angst voor het onbekende: Nieuwe benaderingen en ideeën kunnen bedreigend lijken voor mensen die comfortabel zijn in hun huidige manier van denken en handelen.
  • Twijfel aan eigen capaciteiten: Een gebrek aan zelfvertrouwen kan het moeilijk maken om open te staan voor begeleiding en feedback.
  • Angst voor oordelen: De vrees voor wat anderen denken kan mensen belemmeren om zich openlijk uit te spreken over hun uitdagingen en behoeften.

In de coaching relatie is er veel ruimte om elkaar kritisch te bevragen. Een defensieve reactie ondermijnt evenwel de bereidheid van de ander om de puntjes op de i te blijven zetten.

Door de coachbaarheid van het stichters bespreekbaar te stellen, verduidelijkt u de wederzijdse verwachtingen die nodig zijn om eerst de financiering rond te krijgen en daarna de StartUp succesvol te maken.
We adviseren investeerders, stichters en andere betrokkenen om "coachbaarheid" als een expliciet thema te bespreken, ten laatste als onderdeel van de due diligence.

Aarzel niet ons te contacteren.

Referenties

Ciuchta Michael P., Letwin Chaim, Stevenson Regan, McMahon Sean and Huvaj Nesij M. (Betting on the coachable Entrepreneur; 2018)
Johnson Matthew J. en Kim Ki Ho (2021; Coachability and the development of the coachability scale)
Kuratko Donald F., Neubert Emily en Marvel Matthew R. (Insights on the mentorship and coachability of entrepreneurs; 2021)
Morris Rhett (2015; Mentors are the secret weapons of successful StartUps)
Letwin Chaim, Ciuchata Michael, Stevenson Regan en McMahon Sean (2023; Being coachable can pay off for founders – up to a point)

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.