Skip to main content

Ondernemerschap in het startersteam

StartUp bedrijven staan of vallen met het ondernemerschap van hun stichters. Hoe krijg je een dergelijk multidimentioneel begrip gemeten en ontwikkeld?

In dit artikel beschrijven we verschillende meetbare Ondernemerschapsstijlen en geven aan wat daarvan de gevolgen zijn. Tevens tonen we aan hoe diversiteit in stijlen nuttig is voor een Starters team. We besluiten met een paar voorbeelden van situaties waarbij inzicht in en ruimte voor diversiteit in stijlen van Ondernemerschap voordelig is.

Diversiteit is cruciaal

Als je snel wil gaan, ga alleen. Als je ver wil gaan, ga samen.

In een andere bijdrage tonen we aan hoe de diversiteit in talenten en ontwikkelpunten bij de oprichters een kritische factor is voor het succes, bv. gemeten aan de waarde bij exit, van de StartUp.

In nog een andere bijdrage belichten we de mogelijkheden om door circumplex interactie modellen (het meest populaire is de Roos van Leary) de gedachten, emoties en gedrag van het individu en het team bespreekbaar en coachbaar te maken.

Ook stijl van ondernemerschap is meet en coachbaar

Roelof et al. (2022) gebruiken bovengenoemde Roos van Leary, om de meest prominente stijlen in ondernemerschap te beschrijven.

De Roos van Leary is gebaseerd op de theorie van Jung die Extraversie onderscheidt van Introversie en Denkers stelt ten opzichte van Voelers. Lezers die bekend zijn met de MBTI herkennen ongetwijfeld de termen. Ook de MBTI is gedeeltelijk gebaseerd op de theorie van Jung. Op andere pagina’s op deze website vindt u meer info over het gebruik van de MBTI en de Roos van Leary in HighTech StartUps.

Roelof et al. (2022) ontwikkelden een korte, maar meet-betrouwbare, gedwongen keuze vragenlijst waarin men aangeeft welke van vier beschrijvingen het meest en het minst van toepassing zijn op een ondernemer (in een zelfbeschrijving of beschrijving door anderen). Bij de ontwikkeling konden ze gebruik maken van de vele en diverse aanpakken en thema’s gebaseerd op de circumplex modellen. De vragenlijst, en varianten in gebruik, past geheel binnen de onderzoekstraditie van de circumplex modellen en werden in jarenlange onderzoeken, workshops en papers verfijnd. De vragenlijst is ondertussen reeds door vele duizenden personen ingevuld en toont duidelijke verschillen tussen ondernemersprofielen en een gelijkaardige leidinggevende populatie.

De Rationele Ondernemer laat zich in eerste instantie leiden door rationaliteit, objectiviteit. Emoties worden als hinderlijk beschouwd.
De Extraverte Ondernemer hoor en zie je! Hij initieert veel actie en staat in direct contact met de buitenwereld.
De Emotionele Ondernemer toont warmte, empathie voor anderen. Waarden, waaronder die van het team, zijn belangrijk bij beslissingen.
De Introverte Ondernemer is zeer gefocust, reflectief. Hij heeft met minder anderen contacten maar die kunnen veel diepgaander zijn.

Niemand heeft slechts één van de vier ondernemerschapsstijlen. Iedereen heeft een mengeling van de vier stijlen. Alleen zal bij de ene ondernemer één of andere stijl primeren, gevolgd door één of nog een ander stijl. Dus iedere ondernemer scoort van (zeer) laag tot (zeer) hoog op elk van de vier stijlen.

ondernemerschap

Ondernemers verschillen duidelijk t.o.v. de algemene beroepspopulatie: namelijk meer streven naar dominantie (+ 30 %) en invloed (+ 15 %), minder naar overeenstemming (- 20 %). Blijkt ook dat ondernemers, gemiddeld, in hun werkomgeving minder gefocused zijn op plezier en meer op controle, resultaten en slechts een beetje op harmonie (- 30 %).

Waarom is diversiteit in het startersteam van belang?

Omdat elke ondernemerschapsstijl zijn kracht en ontwikkelpunten heeft. En omdat er in StartUps permanent onder grote druk belangrijke beslissingen moeten genomen worden. En dan is diversiteit een hulp bij adequaat beslissen.

We lijsten in onderstaande figuren een voorbeeld wat een Ondernemerschapsstijl kan brengen in het team en waar zijn ontwikkelpunten liggen.

Extravert Ondernemerschap: kwaliteiten en valkuilen

De teamontwikkeling bestaat erin te herkennen hoe de stichters van elkaar verschillen en leren ruimte te laten om elkaars sterktes in te zetten. Daarvoor is ook het opstellen en bespreken van een teamprofiel vaak een AHA-ervaring.

Extravert Ondernemerschap: uitdagingen en tips

Na het inzicht en het wederzijds respect voor complementariteit gaan we dit, en mogelijks andere toepassingen van de Roos van Leary, samen toepassen op een paar real-life situaties en beslissingen. Daarin zetten we de inzichten om in praktijk en consolideren de vaardigheden. Bijvoorbeeld, hoe bepalen we in de toekomst onze prioriteiten beter? Hoe worden we effectiever in het aanboren van nieuwe financiering? Of, waar moeten we bij onze volgende aanwervingen rekening op letten om tot een optimale teamsamenstelling te komen?

Samengevat, door het verhelderen en coachen van de diverse ondernemerschapsstijlen beslist het Startersteam beter, voert ze genomen beslissingen consequenter uit en volgt ze de acties beter op. Dat is een meerwaarde voor het starterteam, de medewerkers en de investeerders en hopelijk op termijn… de klanten.

Wilt u hierover met ons in gesprek? Heel graag, contacteer ons via het contactformulier.

Referenties

Henk Roelofs, Adriaan Nieuwenhuis en Willem Schreuder; An (entrepreneurial) behavior style test using prototype theory and fuzzy logic theory – Academia Letters, 2022

 
 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.