Skip to main content

Een succesvol team samenstellen

Niemand is perfect, maar een team kan dat wel worden.

In een andere bijdrage belichtten we hoe de Big Five een differentiatie brengt tussen succesvolle en niet-succesvolle individuele stichters. Hieronder gaan we een stap verder: welke combinaties van persoonlijkheden maakt een HiTech StartUp succesvol?

Persoonlijkheden samenbrengen in het team

Eerste vereiste: de juiste “bouwstenen” voor het team zoeken. Volgende stap wordt er een productief team van maken door de passende managementvaardigheden en -technieken en teambuilding.

McCarthy et al. (2023) gaan in Nature na of ze aan de hand van de team Big Five resultaten een “typologie” van succesvolle oprichters in HiTech StartUps kunnen herkennen.
Hun onderzoeksvraag was, kort door de bocht: kan iedereen vanuit zijn of haar persoonlijkheid een StartUp succesvol maken of is het ene persoonlijkheidskenmerk toch geschikter dan het andere om tot een succesvolle exit te leiden?

Zij onderzochten de al dan niet succesvolle ontwikkeling van 21 187 HiTech StartUp in functie van meer dan 300 variabelen. Een deel van deze variabelen hadden te maken met de firma (bijvoorbeeld locatie, leeftijd van de StartUp). Andere variabelen hadden te maken met de oprichters (bijvoorbeeld, het aantal, geslacht…). De invloed van de meeste van deze variabelen werden weggefilterd om dieper in te kunnen gaan op de persoonlijkheidsverschillen.
Het is geen toeval dat de auteurs konden publiceren in Nature. Talrijke analyses werden uitgevoerd om de opeenvolgende onderzoeksstappen te valideren.

Ze komen tot 6 succesvolle startersprofielen. Al deze profielen scoren hoog op intelligentie, avontuurlijkheid en activiteitsniveau – het ene profiel nog wat meer dan het andere.

Maar elk van de profielen legt klemtonen op ook verschillende persoonlijkheidstrekken. De belangrijkste verschillen worden in onderstaande tabel voorgesteld.

persoonlijkheidsprofielen in een StartUp team licht

Uit McCarthy et al. (2023)

Laat je door de naamgeving in deze tabel niet misleiden: een “engineer” kan een chemicus, psycholoog of een jurist zijn. Een “operator” kan een ingenieur, economist of een biochemicus van vooropleiding zijn.
Al zijn deze profielen benoemd in functie van de beroepen waarin je de combinatie van persoonlijkheidskenmerken vaak terugvindt, de benaming wordt hier evenwel gebruikt los van het vakinhoudelijk domein.

En dat leidt ons naar de volgende vraag...

Creëren sommige combinaties van persoonlijkheden meer succes in de HiTech StartUps?

De combinaties van twee Leaders plus één Developer geeft het hoogste succes-ratio. Iets minder succesvol naar exit toe zijn startersteams samengesteld uit twee Developers plus een Operator, of, een Engineer plus een Leader plus een Developer.

Deze combinaties zijn allemaal meer dan twee maal  succesvoller dan homogeen samengestelde Accomplishers oprichterteams of het startersteam met slechts een Developer plus een Operator.

Het valt op dat de drie top StartUp founders teams de Developer als gemeenschappelijk element hebben.

De Developer als “middle child” zonder extremen (min of max) in persoonlijkheid werkt dus succesvol als het gecombineerd wordt met een overmaat aan Leader-eigenschappen (avontuurlijk, volhardend, assertief, veel zelfcontrole en -vertrouwen) of in combinatie met een Operator (zorgvuldig en aangenaam) of samen met een Leader en een Engineer (veel verbeelding en intellect).

Deze combinaties werken beter dan een homogeen StartUpteam met alleen Accomplishers (georganiseerd, outgoing, down-to-earth dus met weinig verbeeldingskracht) of een Developer alleen samen met een Operator.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in een team, met alleen Accomplishers, men zeer georganiseerd is, zakelijk en concreet denkt, voldoende naar de buitenwereld georiënteerd is maar te weinig creativiteit en flexibiliteit inzet om het hoofd te bieden aan de eindeloze stroom aan problemen en probleempjes die het leven en succes van een StartUp eigen is.

Het gebruik van typologieën heeft voor- en nadelen

De voordelen zijn de duidelijkheid, het makkelijk zien van verbanden, het kunnen denken in consequenties van bepaalde mensen samen te doen werken.
Nadeel van het gebruik van typologieën is dat weinigen “puur” een type vertegenwoordigen. De meeste mensen zijn iets complexer dan het zuivere type waarvan ze de meeste karakteristieken hebben. In wisselende omstandigheden, bijvoorbeeld grotere of lagere werkdruk, kunnen mensen hun prominente type meer of minder laten zien aan de buitenwereld.

Aantal oprichters

Algemeen stellen McCarthy et al. (2023) vast dat het slaagpercentage van StartUps stijgt van 1 tot 7 medeoprichters. Drie, vier en vijf medestichters zijn succesvoller dan één of twee stichters. Zes oprichters zijn succesvoller dan twee, drie en vier medestichters. Van de onderzochte 21 187 StartUps zijn deze met zeven medeoprichters de meest succesvolle.
We horen vaak dat meer medeoprichters het eigenaarschap van de StartUp te veel verdunt of de besluitvorming in het team bemoeilijk. Maar het werkt wel de kans op succes in de hand, ook al duurt het door het veelvuldiger communiceren langer om een belangrijke beslissing te nemen. Als verklaring wordt gedacht, niet alleen aan de hierboven beschreven grotere kans voor diversiteit aan persoonlijkheidskenmerken maar ook aan het uitgebreidere ondersteunende netwerk in een groter stichtersteam.

Van 1 + 1 + 1 = 6 maken

Heb je dan veel keuze bij de samenstelling van je Startersteam?

Doorgaans niet, om diverse redenen: wie heeft de passende expertise en ervaring, vaardigheden en netwerk, bij wie past het in het loopbaanplaatje, wie is betaalbaar gezien de fase van ontwikkeling van de StartUp...?

Dan komt teambuilding in actie: het herkennen van elkaars sterke talenten (niet alleen vakinhoudelijk maar ook in gedragstermen). Bij deze team coaching gaat het Management Team elkaar herkennen en waarderen in hun verschillen en elkaar stimuleren dat voor de optimale teamwerking in te zetten. Zorgen dat men persoonlijkheidsverschillen ervaart als een verrijking in plaats van een dagdagelijkse bron van irritatie.

Uit voorgaande profielen is duidelijk dat je alle persoonlijkheidskenmerken minstens “voldoende” aanwezig moet hebben (de noodzaak aan een Developer-profiel).

Daarbovenop zoek je naar bijkomend talent om naar buiten te treden, consistent en accuraat te werken, verbeeldingskracht te behouden, te verbinden en prettig samen te werken…

Deze systematische aanpak kan bijdragen aan groter teamsucces door de samengebrachte diversiteit te benutten.

Door het begrijpen van de verschillende persoonlijkheidstypes binnen een team, kunnen teamleden geleerd worden effectiever te communiceren en samen te werken.
Diversiteit in denkstijlen, prioriteiten en aanpakken kunnen leiden tot een breder scala aan belangen die in balans gebracht worden, waardoor meer ideeën en oplossingen naar voor komen en waardoor het team flexibeler wordt bij het aanpakken van de ontelbare uitdagingen waarmee de HiTech StartUps worden geconfronteerd.

Het bewustzijn van en respect voor elkaars sterke punten en voorkeuren voorkomt veel wrijvingen en bevordert een positieve teamdynamiek, waardoor de productiviteit en teamprestaties worden verbeterd.

Samengevat

Investeerders, stichters, medewerkers en andere betrokkenen hebben groot belang bij het samenstellen van een divers StartUp-team. Daarbij kijken we niet alleen naar bijvoorbeeld vakinhoudelijke expertise maar ook naar verscheidenheid in denk- en handelingsstijlen. Eens het team samengesteld, moeten we alles doen om het succesvol te maken door de ontwikkeling van het team en haar werkwijzen. De enige verliezers zijn de concurrenten.

Wilt u kennis maken met onze manier van recruitment en development assessment? Of, de stap die erop volgt, namelijk onze aanpak in het bouwen van het productief team? Wat we doen, en waarom, hebben we op deze website uitvoeriger toegelicht.

Wenst u hierover met ons een vrijblijvend gesprek? Graag, contacteer ons via de contactpagina, a u b.

Referenties

Paul X. McCarthy, Xian Gong, Fabian Braesemann, Fabian Stephany, Marian‑Andrei Rizoiu & Margaret L. Kern (2023) The impact of founder personalities on startup success.

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.