Skip to main content

Persoonlijkheid cruciaal voor StartUp succes

Bewijs van de cruciale rol van de persoonlijkheid van oprichters voor HiTech Startup succes

Recent publiceerde The New York times dat in 2023 door het falen van StartUps meer dan $ 27B kapitaal verdampte, ongeveer een kwart van de funding voor StartUps in het jaar. En vermoedelijk is dit verloren kapitaal nog een grove onderschatting.

Gezien het hoge faalratio van HiTech StartUps, en de hoge kosten daarvan, onderzoekt men ten dienste van investeerders, stichters en andere betrokkenen intensief welke de slaagfactoren zijn van DeepTech StartUps vanaf zaaikapitaal tot aan fusie, overname of IPO.

Natuurlijk zijn je technologie, beschikbaarheid van fondsen, fit met de markt, bescherming van het IP… cruciaal.

Evenwel, in het begin heb je als investeerder voor je beslissing weinig meer dan enkele goede ideeën, wat IP en vooral: een stichtersteam. Een groepje individuen waaruit je hoopt een productief team te ontwikkelen.

Je weet dat er een hobbelig parcours wacht: het zal langer duren dan gehoopt, dus meer geld kosten dan gepland, er zullen eventueel strategische herpositioneringen nodig zijn, een bepalende en betalende klant kan afhaken…

Dus grote nood aan evidence-based informatie die zorgt voor betere beslissingen.

De Big Five persoonlijkheid

Gezien de oprichters en hun samenwerking kritisch is voor het succes van de StartUp, doet persoonlijkheid ertoe in de selectie en ontwikkeling van het Management Team? Of kan iedereen in een dergelijke turbulente omgeving zo maar succesvol zijn en goed met anderen samenwerken? De vraag stellen, is ze meteen beantwoorden.

De Big Five is een groep van betrouwbare en gevalideerde persoonlijkheidsvragenlijsten en -modellen. Dat in de loop van de tijd de groep van 5 gedragsclusters uitgegroeid is tot 6 persoonlijkheidskenmerken, heeft de naamgeving - Big Five - weinig veranderd.

We beschrijven deze Big Five persoonlijkheidskenmerken heel kort. Achterliggend aan het waarneembaar gedrag van een oprichter liggen bijpassende gedachten en gevoelens. Dit alles creëert het slagen of falen.

Extraversie

Extraverte oprichters zijn gericht op de buitenwereld. Ze krijgen energie van het gesprek en gezelschap. Ze zijn vaak zeer actief en dynamisch.
De vaak meer technologiegerichte, introverte, bedachtzame CTO als persoonlijkheid, is bekend.

Emotionaliteit

Oprichters met een zeer lage score op de schaal Emotionaliteit, maken zich zelfs in stressvolle situaties weinig zorgen en worden weinig beïnvloed door de negatieve gevoelens van anderen.
Stichters met een lage emotionaliteit en hoge extraversie zijn vaak ras-optimisten.

Vriendelijkheid

Oprichters met een zeer hoge score op de schaal van inschikkelijkheid zijn bereid om compromissen te sluiten en samen te werken met anderen. Ze kunnen gemakkelijk hun humeur onder controle houden.
Omgekeerd, koesteren stichters met een zeer lage score op deze schaal wrok tegen degenen die hen kwaad hebben gedaan. Ze zijn kritisch over de tekortkomingen van anderen en koppig in het verdedigen van hun standpunt. Ze voelen snel woede als reactie op miskenning.

Zorgvuldigheid

Oprichters met een zeer hoge score op de schaal van Zorgvuldigheid organiseren hun tijd en hun fysieke omgeving. Ze werken gedisciplineerd naar hun doelen toe. Ze streven naar nauwkeurigheid en zelfs perfectie in hun taken en overwegen zorgvuldig wanneer ze beslissingen nemen.

Openheid

Stichters met een zeer hoge score in hun persoonlijkheid zijn nieuwsgierig naar verschillende kennisdomeinen. Ze gebruiken hun verbeelding vrijelijk en tonen interesse in ongewone ideeën of mensen.

Integriteit

Stichters met een zeer hoge score op deze schaal vermijden vanuit hun persoonlijkheid het manipuleren van anderen voor persoonlijk gewin. Ze voelen weinig verleiding om normen te overtreden. Ze zijn niet geïnteresseerd in overdadige rijkdom en voelen geen speciaal recht op een verhoogde sociale status.

Onderliggend aan deze vijf dimensies zijn er tot 30 facetten. Bijvoorbeeld, kan de dimensie Vriendelijkheid volgende facetten bevatten: vergevingsgezindheid, vriendelijkheid/inschikkelijkheid, flexibiliteit en geduld met anderen.

HighTech StartUp succes

Zakelijk succes wordt beschreven als: wordt de StartUp op redelijke termijn door een (grote) speler overgenomen, of neemt het zelf een ander bedrijf over of volgt een succesvolle IPO?

Vandaar dat de onderzoeksvraag wordt: Is er een relatie tussen de persoonlijkheid van de oprichters en het HighTech StartUp succes?

Tal van factoren (sector, geografie, ondersteunend netwerk, de economische conjunctuur, fase van de StartUp, …) moeten we wegfilteren om de specifieke bijdrage van persoonlijkheid te documenteren. Daarom is grootschalig onderzoek nodig.

Als onderzoeksmethode gebruikt men vaak grote databases van stichters in StartUps (bv. Crunchbase). De onderzoekers linken deze persoonsgegevens aan het natuurlijk communicatief gedrag (bv. op sociale media) van de oprichters. Recent onderzoek toont het succesvol herkennen van de Big Five persoonlijkheidsdimensies in sociale mediacommunicatie.

Door de aard van de onderzoeksmethodes gebruikt men data uit meer dan honderd landen, diverse ecosystemen, financieringsbronnen, organisatieculturen… Een voorbeeld van resultaten vind je hieronder.

persoonlijkheid in het StartUp team

Uit Freiberg & Matz (2023)

Wat leren we over de invloed van persoonlijkheid?

McCarthy et al. (2023; 21 187 HiTech StartUps) tonen aan dat openheid, een lager niveau van bescheidenheid en een hoog activiteitsniveau een belangrijke positieve bijdrage zijn aan StartUp succes. De openheid maakt het mogelijk te blijven exploreren naar opportuniteiten om problemen aan te pakken. Een te grote bescheidenheid hindert u waarschijnlijk om impact te hebben op de interne en externe omgeving van de StartUp. Dat er heel hard moet gewerkt worden in een beginnende onderneming is helder en dan is een persoonlijk hoog niveau van activiteit gunstig.

Freiberg et al. (2023; 10 541 HiTech StartUps) bewijzen tevens dat openheid en gemoedelijkheid positief inwerken op de eerste financieringsrondes. Een invloed die bij latere financiering rondes verdwijnt. De finaliteit van de StartUp wordt duidelijker. En het wordt een steeds zakelijker omgeving.

Verhoogde emotionaliteit is negatief voor alle succescriteria, zeker in de latere rondes. Een verhoogde mate van angst, vrees voor de toekomst... is niet wat je wilt in de turbulente omgeving van een StartUp.
Als zorgvuldigheid al positief zou zijn voor de eerste financiering, wordt het zeker negatief voor de latere exit. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn, bv. moeilijkheden hebben met het loslaten van controle.

Diepgaande bewustwording van deze bepalende factoren is vaak al een eerste stap naar beter functioneren van individu en team. Persoonlijkheden veranderen, dat lukt zo maar niet. Stel dat je dat al zou willen. Maar stichters oefenen in het herkennen van hun gedragstalenten en ontwikkelpunten, ondersteunen hun persoonlijke groei en het finaal teamsucces.

In een andere bijdrage beschrijven we een paar verschillende persoonlijkheidsprofielen van stichters en bewijzen dat niet alleen de persoonlijkheid van de oprichters een belangrijke factor is. Ook de complementariteit, van sterke en zwakkere punten in het startend team, is een meebepalende factor.

Investeerders, stichters, medewerkers en andere betrokkenen hebben groot belang bij het samenstellen van het best mogelijke StartUp-team en de ontwikkeling ervan.

Wilt u kennis maken met onze manier van recruitment en development assessment? Of, de stap die erop volgt, namelijk het bouwen van een productief team? Wat we doen, en waarom, hebben we uitvoerig toegelicht.

Wenst u hierover met ons een vrijblijvend gesprek? Graag: contacteer ons via de contactpagina, a u b.

Referenties

Paul X. McCarthy, Xian Gong, Fabian Braesemann, Fabian Stephany, Marian‑Andrei Rizoiu & Margaret L. Kern (2023) The impact of founder personalities on startup success.

Brandon Freiberg and Sandra C. Matza (2023) Founder personality and entrepreneurial outcomes: A large-scale field study of technology startups.

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.