Skip to main content

Teambuilding

De meeste StartUps hebben onvoldoende mensen om het vele en complexe werk succesvol uit te voeren. Hoe waarborgt u dat u uw schaarse bemensing optimaal inzet? Door resultaatgerichte teambuilding.

Niemand is perfect, maar een team kan het (bijna) zijn!

Wanneer u zorgvuldig aangeworven hebt, hebt u in uw team zeer getalenteerde mensen. Maar de uitdagingen zijn in de meeste HiTech en BioTech StartUps dan ook zeer groot.

Behalve de complimentariteit in technische kennis, persoonlijke netwerken binnen en buiten de StartUp, verschillende achtergronden in vroegere loopbaan... hebt u ook behoeft aan verschillende leiderschaps-, communicatie- en denkstijlen. Wat de situatie ook is, iemand moet het hoofd kunnen rechten, glimlachen en de lead nemen.

Daarom hebt u er alle belang bij groot wederzijds vertrouwen te bouwen tussen verschillend denkende, voelende en handelende medewerkers en collega's. Hoe kunnen we op korte tijd, grote resultaten boeken?

Er zijn veel mogelijkheden, we lichten er twee kort toe.

Gedragsvoorkeuren

Door middel van de MBTI, een genormeerde en gevalideerde persoonlijkheidsvragenlijst, verwerven de deelnemers praktische inzichten in hun eigen gedragstijlen, hun kracht en valkuilen als individu en als team. De teamleden ervaren hoe ze anders aangedreven worden, hun verschillen in waarnemen, beslissen en zich organiseren en wat van elk van deze verschillen de voordelen en de werkpunten zijn. Ze leren te genieten van diversiteit in het team in plaats van er zich vooral aan te ergeren. Daardoor gaan ze succesvoller communiceren, binnen en buiten het team beïnvloeden, beslissen, omgaan met positieve meningsverschillen maar ook met wrijvingen en conflicten, stress en constante verandering.

We geven gedetailleerde individuele en teamfeedback op 20 aspecten van de gedragsvoorkeuren en presenteren en ervaren dat door prettige, interactieve, veilige werkvormen. Positief inzetten van talenten van mensen, en elkaar daarin stimuleren en ondersteunen, staat centraal.

Een gebruikelijke manier van werken met de MBTI is dat na het individueel invullen van de vragenlijst (online, ongeveer 20 minuten) we met het hele team gedurende 2 dagdelen oefenen met het herkennen van onze positieve verschillen en deze inzetten om wederzijds vertrouwen, positieve beïnvloeding, constructieve meningsverschillen te bewerkstelligen. Wanneer daar behoefte aan is, kunnen latere bijeenkomsten als refreshers, verfijning en verdieping ingezet worden.

De MBTI is de meest gebruikte gedragsvoorkeuren vragenlijst in de wereld. We zijn gecertificeerd voor zowel de Step I als Step II begeleiding.

Om de groepsinteractie te optimaliseren is deelname van maximaal een twaalftal deelnemers aanbevolen. Bij grotere teams is het aangewezen een pragmatische cascade te organiseren.

Individuele deelnemers zullen bijkomende diepgang  als nuttig ervaren:  bv. bij hoge introvertie, "chaotische" organisatie, stress, verandermoeheid, moeilijkheden bij beïnvloeding, leidinggeven, ondernemerschap en vele andere ontwikkelpunten.

Een van de vele mogelijke resultaten (rijen in onderstaande figuur zijn - afhankelijk van het werkthema - de meest belangrijke gedragsvoorkeuren, individuele resultaten in de kolommen worden op een veilige manier in het team gedeeld en de voordelen van de verschillen ervaren).

ManagingChange licht kopie

Interactiestijlen

Door middel van het circumplexmodel, de meest bekende vorm is de Roos van Leary, kunnen op een leuke, interactieve manier verschillen in omgaan met elkaar visueel voorgesteld worden. We ervaren op een speelse manier hoe elkaar aanvullen een team groot kan maken. Zowel persoonlijke als teamvoorkeuren worden besproken, elk met hun voor- en nadelen. We verhelderen de effecten van ons gedrag op anderen , en omgekeerd, zodat gesprekken en vergaderingen productieve investeringen worden. We leggen relaties naar leiderschaps-, communciatie-, beïnvloedings-, beslissingsstijlen en hoe we elkaar daarin beter kunnen maken. We benoemen wat een prettige teamwerking veroorzaakt (groen gedrag), de risico's van oranje gedrag, en de nadelige effecten van 'over de rooie gaan' (en hoe het anders aan te pakken).

Afhankelijk van de teamgrootte kiezen we voor andere aanpakken. Hoe meer interactief we kunnen werken, hoe meer de verandering in teamwerking zal beklijven.

Roos van Leary 

Ook hier zal een tijdsinvestering van 1 tot 2 dagdelen nodig zijn om alle teamleden in hun hart en gedrag te raken.

Andere thema's

We hebben een langdurig opgebouwde en diepgaande expertise in allerlei - al dan niet "speelse" - werkvormen (bv. simulaties, brown paper...) waardoor de teambuilding kan versneld worden: feedback geven en ontvangen, mission en vision, SWOT-analyses...

Bij onze interventies staat niet de werkmethode centraal maar het resultaat voor het team.

Voor meer info, contacteer ons vrijblijvend.

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.