Skip to main content

Prestatiebeoordeling bij slavenhandel

Niet alleen de oude Egyptenaren zetten Prestatiebeheer in. Ook veel dichter bij huis was reeds lang geleden sprake van beloning in functie van het behaalde resultaat: slavenhandel, met name het transport.

Hieronder vindt u een document uit het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie. Het dateert uit 1762.

Voor aanvang van een reis met slavenvervoer ondertekende de bemanning dit document. Immers, afspraak is afspraak!

slavenhandel 

 

De diverse functies op het schip ontvingen verschillende bonussen. Per verkochte (dus levende slaaf) ontving:

  • de kapitein 80 stuivers
  • de opperstuurman 24 stuivers
  • de onderstuurman 10 stuivers
  • ...

slavenhandel2verkleind

Met dank aan het Zeeuws Archief, Archief Middelburgsche Commercie Compagnie, inv. nr. 959.2. Natuurlijk verzetten we ons moreel tegen elke vorm van slavenhandel. 

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.