Skip to main content

Hoe een groeimindset ontwikkelen?

Bovenstaande vraag past helemaal binnen de Appreciative Inquiry, Oplossingsgericht Management.... traditie. Positieve eigenschappen van uw medewerker verder ontwikkelen: de groeimindset

Wilt u veel lezen in het Nederlands, Google op "Coert Visser" en groeimindset. U bent meteen voorzien.

Wat is het?

Carol Dweck onderscheidt een fixed mindset en een groeimindset. Dit is geheel in overeenstemming met de eeuwoude NATURE - NURTURE discussie in de psychologie.

Bij een fixed mindset gaat betrokkene ervan uit dat hoe intelligent, muzikaal, creatief... hij "is" grotendeels bepaald is door een aangeboren, niet of nauwelijks ontwikkelbaar talent. De genen dus, NATURE. Uitdagingen worden zo mogelijk gemeden om falen en een indruk van onbekwaamheid te vermijden. Kritiek is lastig want de onderliggende oorzaak is moeilijk te remediëren. Succes van anderen is bewijs van hun groter talent.

Bij een groeimindset daarentegen veronderstelt men de ontwikkelbaarheid van potentieel. Er is vaak sprake van een grote leergierigheid en zoeken naar uitdagingen, want dat zijn kansen voor verdere groei. De omgeving en discipline dus, NURTURE. Het succes van anderen is een inspiratiebron en feedback is zeer welkom.

Valt de groeimindset aan te leren?

Dit is de kwadratuur van de cirkel: kan je "fixed mindset"-aanhangers aanleren dat mensen kunnen ontwikkelen?

Het Centre for Confidence and Well-being van de Glasgow University heeft een traditie in het evalueren van interventies bij jongeren en adolescenten om de groeimindset te ontwikkelen.
Vaak toegepast op leerrisico-groepen (alochtone jongeren, cursussen voor de harde vakken...) vinden ze positieve effecten op de gemiddelde tijd dat de studie doorgezet wordt, meer geloof in het effect van inspanning, minder hulpeloosheid na tegenslag en uiteindelijk betere studieresultaten. In de recente evaluatiestudies onderzoeken ze hetzelfde bij volwassenen.

En hoe doe je dat dan?

Workshops om de groeimindset aan te leren beslaan doorgaans een informatieve, motivationele en overtuigingsaanpak:

  • Informatie: artikel laten lezen als voorbereiding, presentatie bijwonen, video bekijken...
  • Belang van ontwikkelbaarheid: discussie waarbij de deelnemers zelf het belang van ontwikkelbaarheid benoemen
  • Positieve ervaringen benoemen: deelnemers beschrijven eigen succesvolle leerervaringen, een positieve leerervaring van bv. een deelnemer analyseren 
  • Overtuigen: iemand anders legt bovenstaande punten uit

Denk aan een bijeenkomst van een tweetal uur.

Aarzel niet wanneer u vragen hebt: contact

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.