Skip to main content

Leidinggevenden: functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Uw resultaten

Na de opleiding zijn de leidinggevenden in staat alle aspecten van Prestatiebeheer d.m.v. jaargesprekken (bv. functionerings- en beoordelingsgesprekken) succesvol in hun team te implementeren, onder andere...

 • De beoordelingscyclus zien als een krachtig instrument voor sturing, aansporing en coaching van hun individuele medewerker en team - niet als een speeltje van HR
 • Concrete, observeerbare outputgerichte afspraken maken door leidinggevende
 • Werkbare feedback geven om te waarderen en bij te sturen, dagdagelijks en ook in zeer pittige situaties
 • Hun talenten als leidinggevende kunnen benoemen en vandaar ook meer aandachtig besteden aan;hun valkuilen, ontwikkelpunten en allergieën; en dit ook te kunnen toepassen;bij hun teamleden;
 • Medewerkers verantwoordelijk maken voor het realiseren van de gestelde doelen
 • Gemaakte afspraken op te volgen terwijl de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de medewerker blijft
 • Moeilijke functioneringsgesprekkenvoeren
 • Beoordelingsgesprekken zo voor te bereiden dat de evaluaties van prestaties als fair ervaren worden
 • Motiverende beoordelingsgesprekken voeren: met de hoogvliegers, de trouwe soldaten en de probleemkinderen
 • Slechtnieuwsgesprekken houden zodat de negatieve emoties van de medewerker ombuigen in een dynamiek naar prestatieverbetering
 • Salarisconsequenties aankondigen waardoor niet de grootte van het bedrag, maar wel de waardering vanwege de organisatie centraal staat
 • Attent zijn voor, en handig in het omgaan met, klassieke valkuilen, beoordelingsfouten...
 • Productiever omgaan met weerstanden tegen verandering

... en dit alles integreren in hun dagelijkse rol als taak- en mensgericht leidinggevende. Na de workshops kunnen we (twee?)wekelijkse Training Triggers sturen, e-mails waarin de toepassing centraal staat.

Tijdsinvestering voor uw leidinggevenden

 • Afhankelijk van uw doelstellingen, het gebruik van uw huidige instrumenten en de ervaring van de deelnemers... één tot drie dagen.
 • Wanneer uw doelstellingen beperkt zijn, bv. het opfrissen of verdiepen van één specifieke vaardigheid, kan wellicht één dagdeel volstaan.

Bovenstaande opleiding kan een onderdeel zijn van een meer omvattend Management Development traject. Wanneer u nu reeds tevreden bent over de toepassing van uw Prestatiebeoordelingssysteem, dan bent u klaar voor de volgende stap: Zin in een Hemelhoog Presterend Team?

Waarom zou u voor mij kiezen?

Gezien het implementeren en revitaliseren van functionerings-, evaluatie-, evolutie-, jaar-, beoordelings-, ontwikkel-, POP... gesprekken reeds jarenlang mijn speerpuntactiviteit is, heb ik een schat aan ervaring opgebouwd.
Vandaar uitspraken als: "Ik vertrouw je, ik ontmoette reeds tientallen van je concullega's - je vertelt me zaken die kloppen en die ik nog niet eerder hoorde "(opleidingsverantwoordelijke overheid) en "Je geeft geen cursus, je leerde mijn medewerkers de vaardigheden om taken te sturen en mensen te motiveren" (algemeen directeur).

Vandaar ook...

...dat opdrachtgevers mij vragen, na ontgoochelingen met minder ervaren trainers, om Performance Management in hun organisatie eindelijk "handen en voeten" te geven
...en duizenden positieve evaluaties van deelnemers.

En, gezien mijn eenmanszaak, hoeft u niet voor veel overhead te betalen: uitstekende prijs/kwaliteit.

Meer info over een analoge opleiding voor medewerkers?

Graag beantwoorden we uw vragen: contact

leidinggevende

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.