Skip to main content

Medewerkers: functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

De medewerkers als actieve business partners!

Uw resultaten

De medewerkers gebruiken de HR- of beoordelingscyclus als een instrument om succesvoller te functioneren, onder andere...

 • De jaargesprekken gebruiken als een instrument voor sturing, aansporing, ontwikkeling en binding - niet als het speeltje van HR of hun leidinggevende
 • Medewerkers concrete, observeerbare doelen leren stellen
 • Vragen en doorvragen zodat de agenda van de leidinggevende volledig helder wordt
 • Opbouwend onderhandelen over noodzakelijke middelen en randvoorwaarden zodat succesvolle uitvoering mogelijk wordt 
 • Verantwoordelijkheid nemen om gestelde doelen te bereiken en bij onverwachte moeilijkheden de leidinggevende vooraf te consulteren
 • Zich organiseren om gemaakte afspraken ook daadwerkelijk te realiseren
 • Werkbare feedback geven aan collega's, leidinggevenden, klanten...
 • Werkzaamheden effectief en efficiënt uitvoeren
 • Informele en formele functioneringsgesprekken initiëren, voeren en uitnutten
 • Beoordelingsgesprekken voorbereiden
 • Omgaan met hun emoties tijdens beoordelingsgesprekken

... kortom: de beoordelingscyclus als 'excuus' om effectief, efficiënt en plezierig te werken. De medewerker als actieve business partner!
Na de workshop(s) kunnen we tweewekelijkse Training Triggers sturen, e-mails waarin de toepassing centraal staat.

Tijdsinvestering

 • Afhankelijk van uw doelstellingen, het gebruik van uw huidige instrumenten en de ervaring van de deelnemers... één tot zes dagdelen.

 Bovenstaande opleiding kan een onderdeel vormen van een meer omvattend traject Persoonlijke Effectiviteit.

Meer info m.b.t. een analoge opleiding voor leidinggevenden?

Hebt u vragen? Aarzel niet: contact

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.