Skip to main content

MBTI-types van 90 huisartsen

Waarin ben jij gelijk aan of verschillend van de MBTI-types (Myers Briggs Type Inventory) van 90 collega's, Nederlandse huisartsen? En wat betekent dat voor u?

Wellicht ervaar je gelijkenissen en klemtoonverschillen wanneer je samen met je collega-artsen en medewerkers beslissingen neemt.
Of je gaat anders om met oppeppers of stressoren dan je teamgenoten.
Je stelt ook vast dat jullie anders omgaan met meningsverschillen en wrijvingen.

De voorbije jaren hebben we 90 MBTI-profielen van Nederlandse huisartsen verzameld. In de figuur hierna zie je de prevalentie van de verschillende MBTI-types (getal in de teller zijn de Nederlandse huisartsen), vergeleken met het aantal personen dat we verwacht hadden, gebaseerd op meer dan 240 000 Europeanen die de vragenlijst al hebben ingevuld (getal in de noemer).
 Zo ontmoetten we in de groep van 90 deelnemers aan cursussen en begeleidingen van huisartspraktijken maar liefst 13 ISFJ-voorkeursprofielen bij de artsen. We hadden er maar 3 verwacht op basis van de onderzoeksresultaten bij 240 000 Europese respondenten op de MBTI-vragenlijst.

Ken je je MBTI-gedragsvoorkeurtype niet? Contacteer me dan a.u.b.

MBTI huisartsen

Wat leren we hieruit?

De E-I dimensie van de MBTI beschrijft waar je energie van krijgt: je externe of je interne wereld.
Ook al zijn er meer Extraverte huisartsen (52) dan Introverte (38), toch is het opvallend dat er ongeveer de helft meer I-voorkeuren zijn dan men in een algemene Europese populatie verwacht.
Extroverte artsen krijgen meestal energie van hun patiënten. Patiënten voelen snel verbinding met hun dokter, wat velen prettig vinden.
We verwachten dat Introverte artsen iets langer nadenken voordat ze hun bevindingen met de patiënt delen. Daardoor komen ze vaak over als meer observerend, mogelijk heel deskundig en onafhankelijk oordelend.

De waarnemingsdimensie (Sensing of iNtuition) van de MBTI beschrijft of je in eerste instantie het detail waarneemt of het patroon tussen de details.
Er zijn dubbel zoveel S-waarnemingsvoorkeuren (62) als N-voorkeuren (28) bij je collega-huisartsen. In de Europese groep is het overwicht van S veel kleiner (49 i.p.v. 41).
Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door een voorselectie naar het beroep. Mijns inziens is de opleiding tot arts ook bepalend voor dat profiel: zorgvuldigheid, oog voor detail, zeer symptoom-gericht. “Beschrijf me wat je ziet/hoort…”, “Zie/hoor… je nog meer dan dat?”. Iedere keer opnieuw tijdens je opleiding. Artsen in spe leren jarenlang om feiten en indrukken waar te nemen en te interpreteren.
Artsen met een S-voorkeur zijn zeer praktisch georiënteerd en nemen info op via al hun zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen. “Down to earth”-denken. Ze blijven met hun twee voeten op de grond.

De Thinking en Feeling dimensie van de MBTI-vragenlijst beschrijft of bij je beslissingen de rationaliteit, de harde data primeren dan wel het gehele plaatje, bv. met de gevolgen en emoties van anderen.
Ook al zijn er nog meer T-beslissingsvoorkeuren (51), er zijn bijna twee maal meer F-voorkeuren (39) dan in een algemeen Europese populatie (22).
F-voorkeuren worden meer geassocieerd met vrouwelijke beslissingsstijlen, T-voorkeuren met mannelijke beslissingstijlen. Onderzoek beschrijft de evolutie in het aantal F- en T-huisartsen in de loop der jaren als opvallend: huisarts is een “emotioneel warm” beroep geworden. Bij nogal wat specialisten (bv. chirurgen) zie je gemiddeld een ander voorkeurspatroon bij het nemen van beslissingen.

Authentieke Judgers plannen graag hun activiteiten, Perceivers beleven liefst het moment in het hier-en-nu. Ook het numeriek verschil in manier van omgaan met activiteiten (J: 55 t.o.v. 35) is bij huisartsen minder uitgesproken dan in een algemene Europese populatie (61 t.o.v. 29). Ook daar is de systematische benadering van de patiënt en de methodische werkwijze bij de diagnose van de huisarts een van de mogelijke verklaringen.

Is je gedragsvoorkeur na je eerste levensjaren in beton gegoten? Neen, door opleiding en ervaring leren we te “flexen”. We zetten onze sterktes op een authentieke manier in voor eigen welslagen en voor het teamsucces. Tevens waarderen we wat anderen t.o.v. onze talenten compenseren en bouwen we onze minder ontwikkelde gedragsvoorkeuren stapje voor stapje uit. Op deze manier zijn je MBTI-resultaten nuttig voor een goede persoonlijke en team-ontwikkeling.

Wat leert bovenstaande figuur ons nog meer? En wat betekent dat voor onze manier om met patiënten om te gaan?

Er is een opvallend hoog aantal ISTJ, ISFJ en ESTJ-type MBTI gedragsvoorkeuren bij de Nederlandse huisartsen

ISTJ (Verantwoordelijke Realist)

Als ISTJ bied je in je basisinteractie comfort aan je patiënt door je talent voor planning en structuur. Je bent in staat om aandachtig te luisteren en je hebt oog voor detail. Je bent zeer betrouwbaar en helpt je patiënten doortastend bij tegenslagen of uitdagingen.

ISFJ (Praktische Ondersteuner)

Als ISFJ stel je jezelf makkelijk empathisch en vriendelijk op, je gedraagt je consequent en standvastig. Je houdt rekening met de gevoelens van elke patiënt en je speelt in op hun specifieke behoeften. Je werkt rustig achter de schermen om het iedereen naar zijn zin te maken.

Bovenstaand figuur toont ook aan dat het ISFJ-type bij huisartsen oververtegenwoordigd is t.o.v. een zeer groot staal van Europeanen.

ESTJ (Efficiënte Organisator)

Als ESTJ draagt je consistentie en betrouwbaarheid bij tot het comfort van je patiënten. Je nauwgezette, praktische toelichting van de behandeling geeft je patiënten een duidelijk beeld van wat hun zorg inhoudt.

We ontmoetten iets minder ESTJ-artsen dan in de grote groep Europeanen.

Er zijn nog wel iets minder ESTJ-artsen gevonden dan je in een algemene steekproef van Europeanen zou verwachten.

Behalve de ISFJ die we hierboven kort bespraken, zijn ook onderstaande MBTI-types gedragsvoorkeuren opvallend meer aanwezig dan bij de Europese bevolking.

INFP (Bedachtzame Realist)

Je bent idealistisch en gebruikt empathie en creativiteit om keuzemogelijkheden voor patiënten te bedenken en te organiseren. Je behandelt je patiënten met authenticiteit en respect. Je wil het verschil maken en je streeft naar oprechte verbinding met je patiënten.

ESFP (Enthousiaste Improvisator)

Je bent levendig, persoonlijk en warm in de zorg die je verleent. Je bent de eerste om een grapje te maken of een gespannen situatie te ontspannen door iets leuks te doen. Je vindingrijke en 'can do'-houding helpt patiënten zich op hun gemak te voelen.

Dat zijn de gedragsprofielen met hoge prevalentie.
Wat weten we over de gedragsvoorkeuren met lagere frequentie van voorkomen dan verwacht?

ENTJ (Besluitvaardige Strateeg)

Er is een opvallend lager aantal ENTJ-type gedragsvoorkeuren bij de Nederlandse huisartsen dan gemiddeld in de Europese bevolking.
Je geeft je patiënten het vertrouwen dat alles onder controle is. Je patiënten weten dat je de medische situatie van alle kanten bekeken hebt en dat je voorbereid bent op alle mogelijke complicaties.

De MBTI-gedragsvoorkeuren helpen ook medische studenten bij studieadvies, loopbaankeuze en leiderschapsadvies t.o.v. medische teams.

Samengevat

Huisartsen in Nederland zijn doorgaans opvallend empatisch en zorgvuldig, ze letten op de mens achter de patiënt en ze hebben oog voor detail. Het zijn meestal geen grote strategen die getuigen van visionair leiderschap (bv. zoals sommige ondernemers).
Om een maatschap of team succesvol te laten functioneren leren we ‘te genieten’ van diversiteit (de andere in zijn sterktes leren appreciëren) en zelf te ‘flexen’: gebruik blijven maken van je talenten en cruciale uitdagingen voor succes ontwikkelen.

Zin in wat grappig MBTI-entertainment (in het Engels)? Klik: De dokter
Mag het met wat meer animo? Klik: De patiënt 

Heb je een vraag of een reactie? Je kan ons gemakkelijk bereiken via het contactformulier.

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.