Hints voor succesvoller leiderschap

Uw MBTI-type als kracht voor nog adequater leiderschap.

We belichten heel kort de gevolgen van je gedragsvoorkeuren op je talenten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden als coach van je team, je leiderschap. We doen dat aan de hand van het MBTI ENFP gedragsvoorkeurtype.

Het ENFP-leiderschap heeft algemeen de volgende gedragskenmerken

ENFP

Het ENFP-leiderschap zal creatieve groeimogelijkheden verkennen (N, iNtuition) dat met zijn waarden strookt (F, Feeler). Deze leiders zijn energieke en enthousiaste koplopers (E, Extravert) die hun medewerkers actief betrekken en coachen. Ze besteden aandacht aan wat anderen motiveert en zetten hen aan tot nadenken.

ENFP-praktijkhouders hebben tal van talenten

 • Ze zijn gepassioneerd door de groei en ontwikkeling van hun praktijk
 • Hun leiderschap stelt een cultuur voorop dat teamwerk en mensen waardeert
 • Ze verkiezen waar mogelijk consensus-gedreven beslissingen

Maar elk talent heeft ook zijn valkuilen

 • Nieuwe projecten opstarten zonder de vorige voldoende af te werken
 • Relevante details en feiten over het hoofd zien
 • Teveel hooi op de vork nemen, gulzig leiderschap
 • Zoeken naar het te goede antwoord (dat aan alle waarden voldoet)

Waarin kunnen ENFP-type leiders zich ontwikkelen?

 • Je gedraagt je als F (=Feeler), veel mensen worden pas overtuigd door feiten, rationele argumenten: dus T (=Thinker).
  Gebruik bv. historische of vergelijkende gegevens om je redenering te ondersteunen; er bestaat naast evidence-based medicine ook evidence-based (human resource) management; noem specifieke maatstaven voor succes en vergelijk je oplossing daarmee,
 • Je gedragsvoorkeur is ook P (=Perceiver), veel mensen komen in beweging door een doortimmerd plan (=Judger). Projectmanagement vereist voldoende gedetailleerde tijdschema's, kostenramingen, structuur...
ENFP leiderschap

 

Ben je geïnteresseerd in je talenten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden als teamcoach en is je type niet ENFP? Geen punt: contacteer ons via contact en we sturen je graag de passende infofiche toe.

Rechts op deze pagina vind je ook andere inzichten en tips bij het inzetten van de MBTI in de Huisartsenpraktijk

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.