Skip to main content

Tips voor nog betere patiëntencommunicatie

De MBTI als hulpmiddel om nog meer invloed uit te oefenen bij uw patiëntencommunicatie.

Uw patiëntencommunicatie is van vitaal belang opdat zij zich begrepen voelen, ervaren dat u reageert op hun behoeften, begrijpen hoe u de behandeling zal aanpakken, hen doen aanvoelen dat hun mening ertoe doet, zich geholpen vinden met de onvermijdelijke bijwerkingen van hun behandeling... en zo uiteindelijk voor hun zo groot mogelijk therapiesucces en comfort.
En hetzelfde geldt voor de relatie van uw medewerkers met de patiënten.

Elk gedragstype heeft zijn sterke punten wanneer het betreft het verkrijgen en geven van informatie, organiseren en communiceren van het behandelplan, het doen ervaren van respect, keuzevrijheid en zo veel meer. Door inzicht in de eigen gedragsvoorkeuren kan u uw talent nog meer inzetten en uw valkuilen vermijden.

Stel u bent een ENTP

Hoe zal uw patiëntencommunicatie waarschijnlijk ervaren worden? Onder meer als...

 • Gemotiveerd om voor alles oplossingen te vinden
 • Gepassioneerd door het ontwikkelen van meesterschap in uw vak
 • Vasthoudend en bekwaam in het gesprek...
 • ... maar ook als flexibel en spontaan
 • Nieuwsgierig
 • Vindingrijk
 • ...

Uw patiëntencommunicatie wordt door de MBTI geanalyseerd op vier patiënten behoeften.

 • Kan u (= de arts) me helpen te begrijpen wat er met mij (= de patiënt) gebeurt?
 • Hoe speelt mijn mening mee in mijn behandeling?
 • Zal u zich inspannen om zoveel als mogelijk met mijn behoeften rekening te houden?
 • Kan u mij leren mijn gezondheid te bevorderen?

Daarbij zijn uw 4 gedragsvoorkeuren in uw patiëntencommunicatie als arts van belang. We lichten uit bovenstaande evenwel slechts één behoefte voor één MBTI-type: de patiënt laten ervaren dat u meegaat met hun behoeften (en dat voor de ENTP).

Wat gaat goed?

ENTP-zorgverleners zijn flexibel en reageren snel wanneer hun expertise nodig is. Ze zijn trots op hun veelzijdigheid, vindingrijkheid en kalmte in moeilijke omstandigheden en kunnen naar behoefte van strategie veranderen.
Ze hebben ook de mogelijkheid om van het ene naar het andere thema te springen en meerdere verzoeken tegelijk te behandelen. ENTP's overwegen innovatieve opties om in te spelen op de unieke problemen van elke patiënt en vinden het vooral de moeite waard als een nieuwe aanpak succesvol is.

Uitdagingen voor ENTP-zorgverleners

Zelfs wanneer ENTP's in hun patiëntencommunicatie proberen te informeren waarom bepaalde stappen moeten worden genomen, kan hun wat afstandelijke houding door de patiënt ervaren worden als een gebrek aan zorg voor hun welzijn.
Creëer oogcontact om vertrouwen te wekken bij de patiënten en glimlach wanneer dat nodig is om warmte te tonen en hen te helpen zich prettig te voelen.
Wanneer u meerdere verzoeken ontvangt, zorg er dan voor dat u de belangrijke allemaal organiseert en opvolgt omdat u toegankelijk bent voor afleiding, of u moet zich richten op het aanpakken van één thema per keer.

Hoe kan de ENTP zijn Extraverte patiëntencommunicatie meer toegankelijk maken voor Introverten?

Uw natuurlijke stijl als ENTP Uw gedragsstijl verbreden
 
 • U voelt zich comfortabel wanneer u de toestand en de behandeling van de patiënt bespreekt met medewerkers en collega’s.
 • U houdt ervan om snel door de punten te gaan en bent geneigd om gezwind van onderwerp naar onderwerp te gaan.
 • U betrekt de familie van patiënten om op te komen voor het belang van de patiënt en het vergroten van hun steun.
 
 • Waardeer de behoefte van patiënten aan een rustige ruimte.
 • Verontschuldig u wanneer onderbrekingen nodig zijn (bv. voor meten van bloeddruk- en andere vitale functies).
 • Onthoud dat discretie erg belangrijk kan zijn - niet alle patiënten zullen het op prijs stellen dat u (vanuit hun perspectief) "openhartige" gesprekken voert met collega's en medewerkers over hun aandoening.
 • Volg waar mogelijk een "niet storen"-beleid; u bent zich er misschien niet van bewust dat uw daadkracht voor sommige patiënten vervelend kan zijn.
 • Na hun ontslag als patiënt, blijf hen opvolgen om hun herstel en comfortniveau te evalueren; hun gevoel dat ze nog steeds verzorgd worden, kan hun therapietrouw verbeteren.

Hoe in uw patiëntencommunicatie helpen omgaan met pijn?

Uw natuurlijke stijl Uw gedragsstijl verbreden
 
 • U erkent dat pijn echt is, maar gelooft dat patiënten zichzelf kunnen afleiden om de mate waarin ze haar ervaren te verminderen.
 • U bent voorzichtig om patiënten met chronische pijn niet te veel te mediceren, zodat ze geen onnodige afhankelijkheid ontwikkelen.
 • U promoot soms een ”geest boven materie" benadering van pijnbestrijding.
 • U gelooft dat pijn een deel van het leven is; dat patiënten hun aandoening moeten accepteren en verder moeten gaan met hun leven.
 
 • Vraag door bij patiënten wanneer ze pijn voelen en adviseer een passend doseerschema zodat ze uw aanbevelingen kunnen opvolgen en de medicatie effectief zal zijn; alleen al controle over wanneer de medicatie wordt toegediend kan patiënten helpen zich beter te voelen.
 • Patiënten aanmoedigen om hun moeilijkheden te uiten en hen te laten zien dat u begrijpt dat pijn een echte uitdaging is om er het hoofd aan te bieden; een beetje begrip betekent veel in de pijnbestrijding.

Hoe patiënten helpen bij het omgaan met de bijwerkingen van hun behandeling?

Uw natuurlijke stijl
Uw gedragsstijl verbreden
 
 • Bij sommige patiënten vraagt u zich af of hun gemelde bijwerkingen zo uitgesproken zijn als ze aangeven.
 • U controleert zorgvuldig op farmaceutische contra-indicaties om de bijwerkingen van patiënten tot een minimum te beperken.
 • U checkt of nieuwe symptomen duiden op het ontwikkelen van syndromen of tegenslagen.
 • U blijft op het hoogte van onderzoek naar het optreden van bepaalde bijwerkingen bij specifieke patiënten populaties.
 
 • Luister naar de bezorgdheid van patiënten over de gevolgen van bijwerkingen voor hun dagelijks functioneren; zelfs als u hun symptomen niet kunt verlichten, kunnen zij zich beter voelen als ze benoemen wat hen ongerust maakt.
 • Laat patiënten die u als "zeurderig" of "klagend" ervaart, het niet verpesten voor patiënten die zich terecht zorgen maken; neem altijd de tijd om te luisteren en de mate van de bijwerkingen te beoordelen, en overweeg ook andere behandelingsmethoden die effectiever zouden kunnen zijn.

Of gewoon leuk voorgesteld:

ENTP patientencommunicatieNatuurlijk hebt u tijdens uw jarenlange uitstekende opleiding, supervisie en praktijk geleerd om u flexibel te gedragen t.o.v. de behoeften van uw individuele patiënten. U hebt geleerd uw patiëntencommunicatie aan te passen aan de persoon die voor u zit. Maar uw voorkeurgedrag zal voor u minder aandacht en inzet vragen (in tegendeel, u zelfs energie geven!). Terwijl uw "aangeleerd gedrag" toch meer focus vraagt en uiteindelijk meer vermoeiend is.
En niet al uw medewerkers genoten dezelfde uitstekende coaching als u. Voor hen is het zich zeer flexibel opstellen in patiëntencommunicatie wellicht nog niet geheel verworven.

Wanneer u dat wenst, maken we uw persoonlijk patiëntencommunicatie rapport (in het Engels) en begeleiden u bij het gebruik ervan. Dat kan dus ook voor uw medewerkers. Geef hen een kans hun patiëntencommunicatie te professionaliseren!
Om contact te nemen: contact

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.