Skip to main content

Process scan: uw evaluaties geëvalueerd

Goede ideeën die uw organisatie beter doen werken

U wilt uw bestaande jaar-, functionerings-of beoordelingscyclus uitbouwen, verbeteren of revitaliseren. Om zeker te zijn van uw succes wilt u een expert inschakelen. Dan voeren we bij u een process scan uit.

U kiest zelf uw aanpak: alleen advies (1), of een heuse doorlichting (2) of ons het volledig ontwerp toevertrouwen (3).

(1) Process scan: advies

U blijft volledig projecttrekker en u laat zich sparren en inspireren.
Een van uw collega's zei: "Dat had ik niet gezien. We doen ons huiswerk opnieuw." R. Evens, Personeelsdirecteur, DHL Global Forwarding (België)

Ik interview u, de personeelsverantwoordelijke. Tevens analyseer ik uw huidig stappenplan, het bestaande formulier en de begeleidende documenten. Ik adviseer u met de meest positieve elementen van uw huidig systeem (Houden zo! Eventueel uitbouwen?) en uw belangrijkste actiepunten ter verbetering.

(2) Process scan: doorlichting

U vraagt mij om een grondige analyse en advies. U beslist en implementeert zelf de veranderingen.
Een van uw collega's reageerde:"Praktische suggesties. We kunnen aan de slag!" G. Sipkens, Personeelsdirecteur Dycore (Nederland)

Bijkomend t.o.v. de aanpak hierboven beschreven, interview ik een zevental andere sleutelfiguren in uw organisatie. Tevens doe ik de grondige diagnostiek volgens ons beproefd model. 

Ons toetsend model bevat 13 verschillende criteria en is gebaseerd op het HR-effectiviteitsmodel van Bowen & Ostroff (2004) en Sels (2006). Vele van deze criteria zijn evidence based HRM.

Gebaseerd op mijn ervaringen in andere organisaties taxeer ik de belangrijkste eigenschappen van uw instrument (bv. doeltreffendheid, praktisch/efficiëntie, verstaanbaarheid...), van de proces-eigenaar (bv. legitimiteit, overeenstemming, zichtbaarheid...) en het invoeringsproces (bv. mede-eigenaarschap, systematiek...). Voor meer info.

Ik laat me ook inspireren door meerdere audit- en certificeringsmethoden, talrijke wetenschappelijke artikels en mijn jarenlange ervaring.

Dit geeft u een scherp beeld van de effectiviteit en de verbeterpunten van uw instrumentarium. Onze vele praktische suggesties gebaseerd op 'best practices' ordenen we bijvoorbeeld volgens het criterium: 'nodig', 'wenselijk' en 'leuk om te doen'.

(3) Process scan: ontwerp

U vraagt mij tevens naar een beargumenteerd design van uw nieuw systeem en passend implementatieplan.
Een van uw collega's aan het woord: "Dit structureert wat we van onze leidinggevenden verwachten: goed people- en takenmanagement." L. De Crée, Human Resources Manager, Vlaamse Media Maatschappij (België)

Bijkomend t.o.v. de aanpak hierboven beschreven, ontwerpen we in samenspraak met u en de directie het nieuw systeem en adviseren u m.b.t. het implementatieplan.

Daarbij houden we maximaal rekening met uw specifieke bedrijfssituatie en de sterke (en de ontwikkel)punten van uw organisatie.

Uw investering hangt af van de grootte van de opdracht, dit is immers volledig maatwerk. We spreken vooraf een vaste prijs af of ik werk voor u in regie, zoals u verkiest.

Gesprekken  kunnen plaats vinden in het Nederlands, Engels of Frans. Rapportage van de process scan in het Engels of Nederlands.

U kan ook stap voor stap beslissen. U gaat van start en, gebaseerd op uw positieve ervaringen, beslist pas daarna mij een meer omvattende opdracht toe te vertrouwen.

Voor uw process scan contact opnemen kan makkelijk via contact. Ik hoor graag van u!

process scan

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.