Skip to main content

Het Hoog Performant team (HPO)

Zin in een Hoog Performant Team?

Bevlogen medewerkers zijn geen toeval, wel een haalbare kaart.


De meeste organisaties beschikken ondertussen over een of andere vorm van Performance Management: een systematische manier van aansturen van individuele en team prestaties en ontwikkeling.

Helaas, dit blijkt vaak niet voldoende om medewerkers te enthousiasmeren, personeel aan boord te hebben met “hart voor de zaak”. Uw team is nog net niet "een hoog performant team".

Wat is de missing link?

Gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en onze jarenlange praktijkervaring, bieden we u de oplossing in 5 onderdelen:

 • De collectieve ambitie van het (sub-)team: de visie en strategie van de hele organisatie zijn voor de meeste medewerkers een ver-van-mijn-bed-show.
  Het benoemen van wat hen bindt aan hun naaste collega’s en wat ze samen ambiëren gaat echter recht naar het hart. Met hun collega's hebben ze dagelijks te maken!
 • Waarderende communicatie: wat goed loopt in het team en gewaardeerd wordt, doet de prestaties verder verbeteren. Wat aandacht krijgt, groeit!
 • Explorerend perspectief: Weinig steriel debatteren maar veel onderzoeken van feiten, argumenten en andere gezichtspunten. Van een afstandelijke 'ieder-zijn-mening' naar een 'ons-gemeenschappelijk-actieplan'!
 • Externe gerichtheid: minder goed presterende teams kijken naar hun eigen navel; een hoog performant team daarentegen onderzoekt wat de klanten willen, en wat de concurrentie doet, en met wie ze kunnen samenwerken om nog succesvoller te zijn. De omgeving afspeuren naar opportuniteiten!
 • Verbinding: Binding binnen het team en met wie belangrijk is daarbuiten. Niet functiebeschrijvingen maar onderling commitment doet organisaties meters maken.

Observatiecriteria hoog performant team
Soft gedoe of toch liever resultaat?

 • Intensieve samenwerking in het hoog performant team: veerkracht, flexibiliteit en “going the extra mile”
 • Medewerkers die elkaar inspireren, uitdagen en ondersteunen
 • Leidinggevenden die zich veel meer met het managementproces, en minder met de waan van de dag, bekommeren
 • Kortom: betere prestaties en meer werkplezier

Wat is nodig om daar te komen?

 • Afhankelijk van de basisvaardigheden van de leidinggevenden, twee tot drie dagen training – met een ruime tussentijd om veel te oefenen en effecten te observeren
 • Korte workshops voor de medewerkers, afhankelijk van hun basisvaardigheden, één tot drie dagdelen, met ruime tussentijd om veel te oefenen en te observeren
 • Training Triggers: wekelijkse e-mails die de praktische toepassing ondersteunen (met de mogelijkheid voor de leidinggevenden, medewerkers en de trainer om te bloggen)
 • Optie: coaching van intervisiegroepen of sleutelfuncties

Nieuwsgierig? Contacteer ons vrijblijvend: contact

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.