Skip to main content

CAO Huisartsenzorg gebaseerd template voor uw jaargesprekken

De meeste huisartspraktijken voeren Jaargesprekken omdat hun accreditering dat vereist. Maar te vaak worden deze gesprekken met weinig applaus onthaald.

Daardoor vervallen vele jaargesprekken tot hoofdzakelijk een bevragen van de medewerkerstevredenheid.

Jammer, want evidence based is aangetoond dat jaargesprekken, als onderdeel van uw prestatiebeheer, een uitstekende hefboom zijn om als praktijk doelmatiger, efficiënter en geëngageerder te werken.

De Nederlandse wetgeving schrijft niets voor met betrekking tot de vorm, inhoud of frequentie van jaar-, functionerings-, ontwikkel-, evaluatie-, beoordelings- en hoe-het-ook-noemt gesprekken.

De CAO Huisartsenzorg bepaalt alleen dat u beoordelingsgesprekken moét voeren als u gedifferentieerd wil belonen (bv. per jaar meer of minder dan één periodieke stap toekennen). M.a.w. als u de automatische groei van het salaris in de functieschaal wil doorbreken voor snellere of tragere evolutie. Of individuele gratificaties of premies toe te kennen, bv. in functie van betere prestaties.

Maar ook zonder beoordeling, kunnen jaargesprekken zeer zinvol zijn.

Het goede nieuws hiervan is: u kan beslissen hoe u jaargesprekken inricht, wat u wil bespreken en hoe.

Daarom zijn meerdere templates mogelijk. Ze zijn o.m. de agenda van uw jaargesprek. We bespreken een paar opties in onze nascholing bij de LHV Academie.

Recent ontwikkelden we voor een groep huisartsen en praktijkmanagers nieuwe functiegerichte templates voor jaargesprekken. Deze zijn gebaseerd op

 • De functiebeschrijvingen uit de CAO Huisartsenzorg
  Geen van uw medewerkers en collega’s kan zich tegen deze inhoud verzetten: ze zijn akkoord verklaard op branche niveau.
  Deze functiebeschrijvingen, na functiewaardering, bepalen de salarissen die u betaalt. Ze beschrijven evenwel ook waar u “recht op hebt” in bijdrage van uw medewerkers en collega’s aan de praktijk.
  Wil u meer over de achtergrond hiervan weten? Schrijf u in voor de LHV nascholing HRM in één dag

 • KISS: een eenvoudig feedback stappenplan
  • Keep on doing= je uitvoering is een lichtend voorbeeld in het team
  • Improve= we vragen je de uitvoering van dit onderdeel van de functie te ontwikkelen
  • Stop: hiervoor kan geen ruimte zijn tijdens de arbeidstijd
  • Start: voeg dit nieuwe element toe aan je functioneren
 • PDCA: Plannen, Doen wat je plande, Checken of je op de goede weg bent en Aanpassen als het plan niet meer deugt
  De meeste huisartspraktijken willen de jaargesprekken beperken tot één bijeenkomst per jaar. Helaas werkt dit dus niet. Evidence based: binnen begrenzing, is méér hierin béter. En dat is lonend voor de praktijk: in declaraties, meer initiatieven, minder fouten… afhankelijk wat u centraal stelt.

Hier ziet u een deel van de template voor Doktersassistent, functieschaal 5. Klik op de afbeelding om het A4-formulier in pdf te downloaden, a u b.

jaargesprek

De A3-Word templates voor (leidinggevend & coördinerend) DA, POH S, POH GGD, Praktijkmanager B en C zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar via ons contact formulier.

Samengevat: hoe een handige template de kwaliteit van uw jaargesprekken verbetert waardoor uw praktijk nog betere patiëntenzorg bereikt.

Hebt u vragen of bedenkingen? Heel graag, contacteer ons.

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.