Loonbeleid - Verdienen uw medewerkers wat ze verdienen?

Het 'human capital' is in veel bedrijven met voorsprong de grootste 'resource', maar tegelijk ook de grootste uitgavenpost. We adviseren dan ook over het effect van loonbeleid en arbeidsvoorwaarden op de motivatie van medewerkers.


  november 2016
  ISBN 978 90 4862 856 8
  pagina's: 206
  47 euro

   bestellenMotivatie, passie, gedrevenheid: meteen de essentie van HR-beleid.

Dit boek behandelt het volledige spectrum van vast loon, variabel loon, toeslagen, vergoedingen, extralegale voordelen en arbeidsvoorwaarden, waarmee u goede medewerkers kan aantrekken, kan waarderen en kan behouden. Hierbij gaat het niet alleen over de technische uitwerking van dat alles, maar we zoomen ook in op alle aandachtsvelden die loonbeleid beïnvloeden.
Bovendien zetten we HR en loonbeleid af tegen de evoluties die op ons afkomen inzake technolgie, demografie en economie.

INHOUDSTAFEL

Loonbeleid binnen een veranderende contex en trends voor de toekomst

 • Disruptieve technolgie
 • Economische evoluties en verschuivingen tussen sectoren
 • Demografie en arbeidsmarkt
 • Maatschappelijke invloeden
 • Sociale & (para-)fiscale wetgeving

Loon versus motivatie

 • Loon als motivator?
 • Of loon als hygiënische factor?
 • Of loon als demotivator?!

Aandachtsvelden bij loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid

 • Strategisch loonbeleid
 • Budgettaire aspecten van loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Fiscale aspecten van loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Sociaalrechtelijke aspecten van loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid en procedures
 • Loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid en de vakbond
 • Communicatie over het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Loon en interne billijkheid
 • Loon en externe competitiviteit

Vertaling in een concreet loon- en arbeisvoorwaardenbeleid

 • Waarover gaat loonbeleid?
 • Reglementair kader
 • Basissalaris
 • Toeslagen en premies
 • Vergoedingen
 • Extralegale voordelen
 • Collectief variabel loon
 • Individueel variabel: beloningen, bonussen en commissies
 • Immateriële voordelen en arbeidsvoorwaarden

Bibliografie

 
Loonbeleid - Verdienen uw medewerkers wat ze verdienen?
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.