Skip to main content

Wat betekent de MBTI voor u?

Iedere organisatie heeft punten waarin het uitblinkt en die vanzelf lijken te gaan, maar ook uitdagingen en terugkerende vraagstukken die de ontwikkeling in de weg staan. De MBTI biedt inzicht in wat mensen beweegt, waardoor u de kwaliteiten van uw organisatie kunt versterken en succesvoller uitdagingen kunt aangaan.

De MBTI is de basis voor constante vooruitgang

U kunt ons instrument inzetten om:

 • Goede teams – de kern van elke organisatie – samen te stellen en te ontwikkelen
 • Leiderschap te optimaliseren in alle lagen van de organisatie
 • Communicatievaardigheden te verbeteren, zowel individueel, in teams en de organisatie als geheel
 • Conflicten te verminderen, wat tijd en middelen bespaart
 • Veerkracht tegen stress te ontwikkelen om schadelijke gevolgen te voorkomen

Dit psychometrische instrument is bewezen effectief om het beste uit het meest waardevolle binnen uw organisatie te halen: uw mensen.

De MBTI Step I en Step II

MBTI Step I: 4 dimensies

Bij het gebruik van de MBTI Step I, worden 4 dimensies gemeten, ervaren en besproken

 • Extraversie/Introversie: Waar haal je vooral je energie vandaan? Uit de buitenwereld (E) of uit je binnenwereld (I)?
 • Sensing/iNtuition: Aan welk soort informatie besteed je in eerste instantie aandacht? Aan details en zintuigen (S) of aan patronen en structuren (N)?
 • Thinking/Feeling: Volgens welk proces neem je beslissingen? Beslis je vooral rationeel (T) of kijk je naar het hele plaatje (met emoties van de ander als een zeer belangrijke factor, F)
 • Judging/Perceiving: Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen? Organiseer je je planmatig, systematisch... (J) of leef je in het-hier-en-nu (P)

De MBTI is zo ontwikkeld dat u zoveel als mogelijk uw prominente gedragsvoorkeur op deze dimensies herkent. De combinatie van de 8 bovenstaande letters, benoemen je Type, bv. ESTJ, of INFP of ENTP... In het totaal 16 verschillende types.

De meerwaarde van het gebruik van de MBTI Step I bestaat erin dat met een korte begeleiding, individueel of in teamverband, reeds heel wat van je kracht (en ontwikkelpunten) kan worden benoemd. Daar dan je als individu op verder bouwen en als team meer wederzijds begrip en synergie door ontwikkelen.

2 voorbeelden

We beschrijven zeer kort twee geheel verschillende types.

ISTJ

 • Rustig, ernstig, boeken succes door grondigheid en betrouwbaarheid
 • Praktisch, zakelijk, realistisch en verantwoordelijk
 • Beslissen op een logische manier wat er gedaan moet worden en werken er, ondanks strubbelingen, gestadig naar toe.
 • Vinden het leuk om alles te ordenen en te organiseren: hun werk, hun huis, hun leven.
 • Waarderen tradities en loyaliteit

ENFP

 • Zeer enthousiast en met veel verbeeldingskracht
 • Zien het leven als een bron van mogelijkheden
 • Leggen zeer snel verbanden tussen gebeurtenissen en informatie en vorderen vol vertrouwen op basis van de patronen die ze kunnen ontdekken
 • Wensen veel goedkeuring van anderen en geven vlot hun steun
 • Spontaan en flexibel, vertrouwen vaak op hun verbale vlotheid en op hun talent op te improviseren

 Voor de individuele ontwikkeling is het belangrijk zijn sterktes te herkennen en deze optimaal in te zetten. De kracht van je tegenovergesteld profiel geeft je waarschijnlijk je uitdagingen, gedrag waarin je kan leren 'flexen'.
Gezien de hoge mate van meetbetrouwbaarheid van de MBTI krijgen we niet alleen inzicht in de 4 verschillende dimensies afzonderlijk maar ook in hun onderlinge interactie.

Voor de teamontwikkeling is het belangrijk te leren herkennen welke talenten nodig zijn in een situatie en binnen het team de ruimte te creëren waardoor de personen met meest adequate talenten ruimte krijgen om deze ten volle in te zetten. Met veel succes en tevreden in plaats van onbegrip en frustratie als gevolg.

MBTI Step II: 20 facetten

Bij de MBTI Step II, wordt elk van de 4 dimensies verder onderverdeeld in 5 verschillende facetten.

We beschrijven, heel kort een voorbeeld: de 5 facetten van Extraversie en Introversie

 • Initiërend/Ontvangend: hoe leg je contact met anderen, stap je ernaartoe of sta je open voor hen die naar je toestappen?
 • Expressief/Beheerst: hoe gearticuleerd druk je je gevoelens en gedachten uit?
 • Groepsmens/Intiem: wat is de mate aan populariteit of intimiteit die jij waardeert in relatie met anderen?
 • Actief/Reflectief: hoe interactie ben je in vergaderingen, gesprekken en hoe leer je iets nieuws?
 • Enthousiast/Rustig: hoeveel energie straal je uit en in welke mate voel je je op je gemak in situaties van drukte of kalmte?

Samengevat, de MBTI Step II geeft u veel en veel meer gedetailleerde en genuanceerde informatie. Voor deelnemers aan begeleidingen steeds in hoge mate herkenbaar als eigen voorkeurgedrag.

Persoonlijkheidsinstrumenten voor meer effectiviteit

U kunt de MBTI gebruiken voor een breed scala aan organisatie- en ontwikkelingsvraagstukken. Onze oplossingsgerichte aanpak stelt u in staat de meest efficiënte en effectieve aanpak te kiezen om uw doelstellingen te bereiken.

Wat uw wensen ook zijn, wij bieden u oplossingen, waardoor mensen beter samenwerken, beter besluiten kunnen nemen, hun communicatie verbeteren en zelfverzekerd leiding kunnen geven en inspireren.

In verschillende bijdragen op deze website bespreken we

 • Oppeppers en Stressoren: wat vuurt je aan of brengt je in de stress? En hoe helpt inzicht in je MBTI-type daarbij?
 • Tips voor nog betere patiënten communicatie: hoe kan je je meer toegankelijk opstellen voor patiënten met een andere gedragsvoorkeur, hoe kan je hen beter doen omgaan met pijn en de bijwerkingen van hun behandelingen?
 • Hints voor succesvoller leiderschap: hoe kan je je gedragsvoorkeuren inzetten en flexen om je team nog adequater te coachen?
 • Inspiratie voor bevlogen ondernemerschap: wat helpt je om je organisatie te sturen naar innovatie, kwaliteit en groei?
 • Betrokkenheid van uw collega's: hoe creëer je vertrouwen waardoor je medewerkers en collega's meer "hart voor de zaak krijgen"
 • MBTI-types van 90 huisartsen: hoe ben jij gelijk en verschillend van je collega zorgverleners?
 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.