Skip to main content

Betrokkenheid van uw collega's

Hoe verkrijgt u met de MBTI meer betrokkenheid van uw collega's en medewerkers?

Lencioni beveelt de MBTI aan als zijn favoriete en meest effectieve tool om in uw praktijk een dynamiek naar meer betrokkenheid en succes te creëren. De MBTI wordt de basis waardoor de teamleden elkaar begrijpen en aanvoelen in hun gelijkenissen en verschillen. Daardoor worden vertrouwen, constructieve meningsverschillen, commitment aan afspraken, nemen van verantwoordelijkheid en focus op gezamenlijke resultaten mogelijk. De betrokkenheid t.o.v. de praktijk groeit.
Wat er gebeurt als het niet goed gaat, leest u rechts op onderstaande figuur. Dit zijn m.a.w. de faalfactoren voor betrokkenheid of de gevolgen van lage betrokkenheid.
Daarbij de kanttekening dat "conflict" beter gelezen wordt als "meningsverschil" of "wrijving die glans kan geven".

Betrokkenheid door Lencioni


We geven hierna enkele van de vele tips uit de toepassing van de MBTI bij teambuilding om uiteindelijk een meer resultaatgericht team te bouwen.

Fase 1: Vertrouwen creëren

Wat heeft men, behalve geloof in de vakinhoudelijke expertise van collega's, vooral nodig om vertrouwen te kunnen geven aan een collega, medemaat, medewerker of leidinggevende?

Als je voorkeur is...

>
Sensing Intuition

Specifieke en correcte informatie
Bij het onderwerp blijven tijdens de discussie
Geen verfraaiing van gedachten door onnodige franjes
De mogelijkheid om je idee uit te testen
...

Niet overladen worden met onnodige details
Het idee hebben dat er naar uw idee geluisterd wordt
Denken in termen van "wat als" in plaats van "wat"
Geloof dat je open staat om nieuwe dingen te proberen
...
Dit is een eerste bouwsteen voor grotere betrokkenheid.

Fase 2: Constructieve meningsverschillen aangaan

Er moet vertrouwen zijn (Fase 1) opdat mensen zichzelf zullen toestaan elkaar uit te dagen i.p.v. kwesties te vermijden (het beruchte "Groupthink").

Wat heb je nodig om in een constructief meningsverschil te stappen? Wat is dus de volgende bouwsteen naar hogere betrokkenheid?

Als je gedragsvoorkeur is...

Thinking Feeling
Het idee dat men je competent vindt
Het vertrouwen dat je voorbereid bent en de relevante feiten kent
Zich niet verantwoordelijk hoeft te voelen voor andermans gevoelens
De bereidheid het uit te praten, ook als het lastig wordt
...
Weten dat men in je geïnteresseerd is als persoon
Weten dat het er niet om gaat de "strijd" te winnen
Gehoord worden
Geduld met emoties als die op komen
...

Fase 3: Betrokkenheid bereiken

Als mensen ervaren dat hun ideeën gehoord, begrepen en besproken worden (stap 2), wordt het mogelijk zich tot actie te engageren. Wat heb je voor dit laatste nodig?

Als je gedragsvoorkeur is...

Judging Perceiving
Niet beschouwd worden als rigide
Een actieplan waar mensen zich aan houden
Bewijs dat het besluitvormingsproces goed geweest is
Een checklist om de voortgang bij te houden
...
Toestemming om zijpaden in te slaan
Beslissingen die niet helemaal definitief zijn
Niet hoeven te besluiten voordat alle informatie verzameld is
Geen al te strikte deadlines en begrip voor zijn of haar stijl
...
 

Fase 4: Verantwoordelijkheid nemen

Eens de diverse acties goed besproken zijn (zie de vorige fase) kunnen mensen zich verbinden tot wat afgesproken wordt. Hun betrokkenheid t.o.v. elkaar is reeds gegroeid.

Wat heb je als volgende stap nodig om bereid te zijn "aan bord te komen", verantwoording af te leggen voor de uitvoering van je afspraken?

Als je persoonlijkheidsvoorkeur is...

Extraversion Introversion
Direct contact met betrokkenen
Toestemming om tijdens de implementatie pratend te denken
Een omgeving waarin verwacht wordt dat dingen gecheckt worden
Openlijke waardering voor geleverde prestaties
...
Tijd alleen om te kunnen reflecteren over de beste strategie
Via gewenst medium (bv. e-mail) te communiceren, zolang de nodige informatie maar gedeeld wordt
Begrip voor het feit dat zijn of haar mening kan veranderen nadat er langer over de informatie is nagedacht
Privé erkenning voor geleverde prestaties
...
 

Fase 5: Focus op resultaten

Als iedereen in het team de nodige initiatieven neemt en succesvol implementeert (fase 4), wordt het mogelijk naar het gezamenlijk teamsucces te kijken.
Wat heb je nodig om je te kunnen focussen op het bereiken van gemeenschappelijke resultaten?

Hiervoor zijn de functieparen van de waarnemings- en beslissingsdimensies relevant (S/N en T/F).
Als je gedragsvoorkeur is...

Functiepaar Heb je waarschijnlijk nodig
ST Efficiëntie nastreven
Praktische uitkomsten
Het meteen de eerste keer goed doen
Bij de taak blijven
...
SF Focus op feiten gerelateerd aan mensen
Goede patiëntenzorg na kunnen streven
Kans om te ontladen tijdens het samenwerken
Waardering voor zijn of haar nauwkeurigheid
...
NT Inzicht in strategie en relevantie
Competente teamgenoten
Analyse van wat de uitkomsten betekenen
Actiegerichtheid
...
NF Empowerment
Interesse in ideeën en waarden
Focus op aanmoediging
Tactvolle mensen om hem of haar heen
...


Door het inzichtelijk maken van de gemeenschappelijke en verschillende behoeften van de teamleden, is het mogelijk bij het leiden en bouwen van het team doelmatige actieplannen te realiseren die de doelmatigheid en de efficiëntie van het team optimaliseren.

We gaan graag met u in gesprek hoe de MBTI u, uw collega's artsen en uw medewerkers en uw gehele team leiden naar plezier, succes en groei. We zorgen voor een optimale betrokkenheid voor de praktijk: hart voor de zaak!

Tot ziens! contact

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.