Skip to main content

Demo Slecht Nieuwsgesprek Voeren

Training Trigger ter ondersteuning van een slecht nieuwsgesprek oefening, bv. een salarisverhoging die niet door gaat, een 'slechte' beoordeling...

Meeveren tijdens emotionele gesprekken

slecht nieuws


Een (beoordeeld) persoon die een belangrijk negatief bericht ontvangt, zal waarschijnlijk geëmotioneerd reageren. Hij "ontvangt" het slecht nieuwsgesprek.

De onhandigste manier om, als gesprekspartner, met deze negatieve reactie om te gaan is de emotie te ontkennen door bijvoorbeeld meteen een actieplannetje voor te stellen (volg de rode pijl op bovenstaande figuur). Miscommunicatie gewaarborgd: waarschijnlijk weinig of geen draagvlak m.b.t. de eventueel vereiste actie én een grote relationele kost. Deze valkuil gaapt voor veel Westerse mannen ("Waarom mannen niet luisteren en vrouwen...") en voor zeer actie- of oplossingsgerichte personen (mannen én vrouwen). Je voert geen effectief slecht nieuwsgesprek. Slecht nieuws dus.

Handiger (en bij verdriet meer troostend) is met de emotie mee te veren: het blijft de emotie van de ander. Je gaat evenwel het empatisch gesprek aan over de gedachten en gevoelens van de ander.

Bijna altijd zal de geëmotioneerde persoon aangeven wanneer het rationele gesprek mogelijk wordt: wat zijn de Argumenten voor of tegen, hoe is het tot deze situatie gekomen, wat is de grondslag van het probleem... wat aanleiding gaf tot deze emotionele klap?
De gesprekspartner die ook over passende inhoudelijke kennis beschikt, zal wellicht het gesprek over de situatie nog wat beter kunnen open trekken, bijkomende aspecten in de Rationele Analyse betrekken.

Pas daarna wordt het tijd voor de vereiste Actie. Als ervaren gesprekspartner zal je wellicht aan nog andere mogelijke actiepunten denken dan de geëmotioneerde persoon. Daardoor ontstaat een gedragen Actieplan.

Natuurlijk loopt het gesprek niet zo eenvoudig gefaseerd als hierboven voorgesteld.
Regelmatig zal de geëmotioneerde persoon teruggaan naar de basisemotie en de argumenten die de pijn, of bv. het gevoel van onrecht, veroorzaken. De gesprekspartner helpt de geëmotioneerde persoon het meeste door voldoende te volgen in de diverse gespreksniveaus.
Krachtdadig communiceren: het perspectief van de ander respecteren en het doel van het gesprek voor ogen houden.

Tip

  • Ben je waarschijnlijk gespannen bij het begin van je slecht nieuwsgeprek? Schrijf de eerste zinnen die je wil gebruiken op papier. Lees ze een paar keer zoals je ze wil uitspreken (zelfs een keer luidop), als voorbereiding. Hou je document bij tijdens de opening van het gesprek. Zeer waarschijnlijk zal je het document niet nodig hebben maar het zal je gerust stellen dat je het achter de hand houdt.
  • Het is NIET de bedoeling dat je als leidinggevende veel "doet", integendeel. De negatieve emotie omzetten naar een dynamiek om het (bv. prestatie-)probleem op te lossen moet door je medewerker gebeuren. Dus, na het brengen van je opening ga in het slecht nieuwsgesprek achterover leunen en laat je medewerker het werk doen!
  • Heb je schrik voor de tranen van de ander? Laat je zelfspraak worden: "Het is niet mijn lijden/verdriet, wel dat van mijn gesprekspartner. Ik toon mijn medeleven. En daar mag ik mij toe beperken. Ik mag zijn verdriet op voldoende afstand houden." (Dit is toepassing van RET: Rationeel Emotieve Training)

Bekijk aandachtig volgend filmpje, a u b.

Slecht nieuws
Een toemaatje: een leuk citaat?

The sun always shines above the clouds – Paul F. Davis – Boven de wolken schijnt altijd de zon.

Kuitenbijter van de week

Als toepassing van onze oefeningen slecht nieuwsgesprek, bedenk: Waar wordt jij na een geëmotioneerd gesprek weer vrolijk van? Hoe kan je daar meer van doen? Ervaringen?

Graag tot blogs!

In onze volgende Training Trigger belichten we hoe we omgaan met bv. boosheid van de ander.

Je kan onze vorige Training Triggers, en de reacties van je collega-deelnemers erop, lezen door hieronder op de passende link te klikken (in deze demo niet weergegeven).

afbeelding blog

Bezoeker aan onze website, geïnteresseerd om te vernemen hoe we systematisch deze Training Triggers inzetten? Contacteer ons, a u b

 

Demo's om team prestaties te verbeteren

Een leerzame en enthousiasmerende workshop wordt maar nuttig door de toepassing ervan in de praktijk. Daarom sturen we regelmatig Training Triggers, e-mails waarin we de essentie samenvatten en bijkomende toepassingstips geven. Tevens organiseren we de mogelijkheid om vertrouwelijk te bloggen. Alleen de deelnemers hebben toegang. De trainer reageert op vragen binnen de 24 uur. Deze pagina geeft een paar demo's van dergelijke Training Triggers.

Bouwstenen van een Hoog Productief Team

Om de toepassing  op de werkplek te borgen, sturen we wekelijks een herinneringsmail. Hier zie je een overzichtje van de inhoud van een workshop…

Training Trigger Directe Sturende Feedback Geven

… en hier een, tijdens de workshop ingeoefend, praktisch stappenplan.

Demo en Training Trigger Slecht Nieuws Gesprek voeren

Dit is een voorbeeld van het ondersteunend materiaal voor deelnemers uit een training of coaching slecht nieuwsgesprekken voeren.

 

demo-s

 

Bouwstenen van een Hoog Productief Team


Overzicht van de bouwstenen van een Hoog Productief Team

Hoog Productief Team


Als leidinggevenden ambiëren we bevlogen medewerkers: professionals met hart voor hun vak, de klant en elkaar. De kenmerkende eigenschappen van een hoog productief team.

We ervaren hoe uitzonderlijk het is dit met een team te bereiken. Gelukkig zijn er de laatste jaren tal van onderzoeken uitgevoerd die ons de inzichten en tips geven die ons daarbij helpen.

De collectieve ambitie: het is niet een vaag verhaal op hoog strategisch niveau die mensen dag-in-dag-uit inspireert. De dagelijkse samenwerking in een sub-team kan dat wel. Vandaar dat we een motiverende “koepel” moeten creëren: Wat bindt ons?

Door de aard van onze functie letten we als leidinggevenden in eerste instantie op datgene wat fout loopt, wat nog ontbreekt, wat moeilijk is…. Daardoor horen onze medewerkers veel meer de negatieve punten, zelden de positieve: wat wél goed gaat, wat we wél reeds gerealiseerd hebben… Een zeer hoog P/N-ratio wordt een cruciale bouwsteen in het ontwikkelen naar een bevlogen en productief team.

De positieve dynamiek gecreëerd door een hoog P/N-ratio maakt het ons makkelijker in het team goede ratio’s Exploreren/Poneren en Wij/Zij te implementeren.

Volgende stap in ons proces naar grote bevlogenheid wordt het verhogen van de connectiviteit tussen de diverse leden van het productief team onderling en met de leden van andere teams.

In samenspel met andere factoren, bv. die we kunnen beïnvloeden bij aanwerving van nieuwkomers, creëren we bevlogenheid. Door de passende ingrepen, komen we stap-voor-stap tot een heel succesvol team.

Performantie niveau HPO
Tip

  • Door onze workshop ken je alle ratio's van onze figuur goed. Je weet dat je je prioriteiten moet bepalen. Indien je Pos/Neg Ratio op dit ogenblik nog kleiner is dan 3:1, zal je daarmee van start gaan. Hoe?  Dat hebben we samen geoefend: IK - IK, zelf doen en het ook uitlokken bij je medewerkers.


Zoals afgesproken tijdens de workshop, gaan we in de volgende Training Triggers op elke van bovenstaande onderwerpen meer in detail en denken daarbij in eerste instantie aan het toepassen ervan.

Indien je wil reageren, aarzel niet hieronder een blog te starten.

afbeelding blog

 

Demo van een Training Trigger

Dit is een voorbeeld van een Training Trigger uit een klassieke communicatie training. De blogs tussen de deelnemers onderling en met de trainer zijn vertrouwelijk. Dit wordt als zeer positief door onze trainees ervaren.

Sturende feedback geven

Directe sturende feedback geven

Het hart van sturende feedback geven bestaat erin iets te observeren, daar je ontevredenheid over uit te spreken en de feedbackontvanger te vertellen wat je (anders) zou willen. Vandaar ook drie bassistappen. Volg de rode lijn op bovenstaande figuur, a.u.b.

Over WIE gaat het?

Wat DOE ik?

Over WAT gaat het?

Voorbeeld

IK

Observeren, zien, horen, vaststellen... Feit, gedrag "IK merkte op dat je deze morgen om 9 u 20 tijdens de vergadering binnenkwam. We spraken vorige week af om 9 u stipt van start te gaan."
IK

Denken, vinden, voelen.... Effect van het feit "IK vind het als voorzitter vervelend op het laatste moment regelmatig de agenda van de vergadering te moeten aanpassen aan laatkomers."
JIJ

Benoemen van en hopen op... Verwacht gedrag "Ik vraag JOU dat je je aan gemaakte afspraken houdt. Indien het onverwacht écht onmogelijk is om tijdig hier te zijn, verwacht ik vooraf van JOU een SMS-je wanneer je zal aankomen."

Hierboven geven we een voorbeeld van feedback in het ‘ginder’ en ‘toen’.

In het voorbeeld gaat het over gedrag, te laat komen, eerder op de dag: ‘toen’. Het gebeurde ‘ginder’ (in de vergaderzaal).

Feedback geven in het ‘hier en nu’ is een zeer krachtig middel om het gedrag van de ander positief te beïnvloeden.

Toegepast op bovenstaand illustratie gaat dat bijvoorbeeld als volgt.

Veronderstel dat de feedbackontvanger reageert met een ‘Ja, maar…’ dan antwoordt de feedbackgever:

IK hoor: “Ik hoor je zeggen: Ja, maar…"+ herhalen wat de feedbackontvanger ongeveer zei

IK beleef: “Ik krijg daardoor het gevoel dat je mijn verzoek naast je neer legt. Dat maakt onze samenwerking voor mij erg lastig.”

Ik verwacht van JOU: "Ik hoop dat jij open kunt staan voor mijn suggesties en onze teamafspraken." (+ eventueel: "Dat geeft mij ook veel meer de neiging open te staan voor jouw wensen.")

Tip

  • Sturende feedback geef je liefst onder vier ogen, zo niet verhoog je de kans op defensief gedrag. De feedbackontvanger besteedt dan zijn energie aan het oppoetsen van zijn imago, in plaats van het positief veranderen van zijn gedrag.
  • "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden". Natuurlijk, sturende feedback zal correct en met veel respect voor de ontvanger gegeven worden. Het verbloemen van waar het echt om gaat of, nog erger, je mond houden als iets je hindert, zal de samenwerking niet ten goede komen.

Kuitenbijter van de week

Pas als implementatie van voorliggende Training Trigger het stappenplan van sturende feedback geven deze week in passende situaties toe en vertel ons in de blog wat je ervaringen zijn, het goede en het slechte nieuws.

In de vorige Training Trigger hadden we het over waarderende feedback geven. Je kan deze nalezen door op onderstaande link te klikken. (werkt niet in deze demo) Je ziet dan ook de reacties van je medecursisten.

In de volgende Training Trigger zullen we de meer participerende vormen ("vriendelijker vormen") van sturende feedback herhalen.

afbeelding blog

Hebt u vragen over het gebruik van Training Triggers? Contacteer ons, a.u.b.

 
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
Effectiever, efficiënter en prettiger werken van individuen, teams en organisaties

© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.