Skip to main content

Geert Haentjens - Training & Consulting

Ons Boek over Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Dit boek verhaalt de belevenissen van Adriaan, Heleen en Hans. Prettig leesbaar, komen alle principes aan bod om, aan de hand van functionerings- en beoordelingsgesprekken, motiverend aan te sturen of gestuurd te kunnen worden.

ISBN 90.5871.243.5
21.95 € (verzendkosten boek: 1,95 € per zending)
ongeveer 140 blz.

U kan het boek bestellen bij de auteur: contact.
Dit boek verhaalt de belevenissen van Adriaan, Heleen en Hans. Prettig leesbaar, komen alle principes aan bod om, aan de hand van functionerings- en beoordelingsgesprekken, motiverend aan te sturen of gestuurd te kunnen worden.

Deze handleiding richt zich tot de medewerker (Wat is mijn bijdrage aan functioneringsgesprekken? Wat kan ik ervan verwachten?), de beginnende leidinggevende (Wat kan men van mij verwachten? Hoe doe ik het om succes te boeken?) en de ervaren manager (Kan ik nog beter? Hoe kan ik mijn medewerkers, zelf leidinggevend, coachen?).

U kan het boek alleen lezen of het in uw team bespreken. U kan de schrijver uitnodigen om het thema in te leiden, als dagvoorzitter of om de toepassing in praktijk aan te moedigen.

Ook de student HRM en de beginnende HR-professional zullen de vele tips verkwikkende lectuur vinden.


Geert Haentjens is doctor in de psychologie en volgde een opleiding bedrijfskunde. Gedurende meer dan 15 jaar bekleedde hij functies als HR–professional, HR-manager en Personeelsdirecteur. Hij was werkzaam in diverse sectoren, middelgrote en multinationale ondernemingen. Hij adviseert organisaties o.m. bij het implementeren of revitaliseren van hun Performance Management instrumenten.

Verkorte inhoudstafel

Heleen, Hans en Adriaan

Kennismaken met de hoofdfiguren (zie verder op deze webpagina)

Soorten gesprekken

De verschillende gesprekken tussen leidinggevende en medewerker

Werkoverleg
Functioneringsgesprekken
Beoordelingsgesprekken
Salarisgesprek

Waarom al die functioneringsgesprekken?

Afwegen van de voordelen ten opzichte van de geïnvesteerde tijd en emotie

Voordelen en voorwaarden voor de medewerker
Voordelen en voorwaarden voor de directe leidinggevende
Voordelen en voorwaarden voor het management

Beoordelen, zoals het zo vaak gaat

De beoordeling zonder voorafgaande doelstellingen en functioneringsgesprekken

Minima voor het beoordelingsgesprek
Externe en interne motivatie
Managementstijlen

Beoordelen, Heleens eerste ronde

Het eerste beoordelingsgesprek voorbereiden

Ordenen naar prestaties
De verantwoordelijkheid van de leidinggevende en van de baas van de leidinggevende
Kernkwaliteiten

Het beoordelingsgesprek van Adriaan

In dit geval, slecht nieuws brengen

Een slechtnieuwsgesprek voeren
Effecten van beoordelingsgesprekken

Motiverende doelen afspreken

Door Resultaatgerichte Afspraken richten en aansporen tot betere resultaten en ontwikkeling

Resultaatgerichte Afspraken
BeSMART: Alleen voor routinematig werk?
Medewerkers uitnodigen te participeren
Situationeel Leidinggeven
Opstellen van een RGA
Onderhandelen

Hans, kan je ons nog meer vertellen?

Analyse van de chef - medewerkers interacties tijdens functioneringsgesprekken en tips om beter te doen

Interactiemodel van Leary
Nog wat tips

Het voortgangsgesprek

Het voortgangsgesprek voorbereiden

'Waarom?'-vragen

Irrationele gedachten en hinderende gevoelens

Angst en wrevel bij medewerker en leidinggevende Feiten, interpretatie en evaluatie
De interpretatie van de feiten speelt ons parten
Negatie evaluatie van de feiten geeft negatieve consequenties
Wat doe je eraan?

Lastige mensen

Omgaan met moeilijke medewerkers en leidinggevenden

AAA
De leidinggevende aansporen functioneringsgesprekken te voeren

Hans, heb je nog tips?

Motiverende functioneringsgesprekken: de puzzel is klaar!

Een positieve sfeer creëren
Motiverend werken en beoordelen
Walk your talk

Meer lezen? 

Eerbetoon aan andere auteurs en literatuurtips

Trefwoorden 

Een volledige gids

 Een voorproefje (kennismaken met de hoofdfiguren)

Heleen, Hans en Adriaan

Heleen staat nog even op de lift te wachten.

Er was heel veel gebeurd de laatste maanden. Zonder veel voorbereiding was ze ineens gepromoveerd tot leidinggevende. Of is het lijdinggevende, denkt ze. In het begin valt dat dus niet mee.
Over de techische kant van haar vak maakt ze zich niet veel zorgen, maar de rest! Het organiseren, het aansturen van haar vroegere collega's (nu haar medewerkers), de budgetten, het overleg... ze vindt het een zware klus.

De lift komt eraan.

Gelukkig helpt Hans haar. Als directielid heeft hij haar uitgekozen om haar vroegere baas op te volgen. En het mag gezegd, hij doet alles wat nodig is om haar een goede kans op succes in haar nieuwe functie te geven. Dat is ook nodig, want de directie heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om wat activiteiten te bundelen, een nieuwe afdeling op te zetten en om te reorganiseren.
Ze heeft er ook een rechterhand bij gekregen: Adriaan. Hij stuurt een paar mensen van haar groep aan. Voor hem is het een mooie gelegenheid om het leidinggeven stap voor stap in de vinger te krijgen. Had ze die mogelijkheid vroeger ook maar gekregen! Nu is het pompen of verzuipen.
Hans heeft meteen gezien hoe kwetsbaar haar afdeling op dit ogenblik is. Hij heeft ervaring, heeft invloed en hij kent de hele organisatie als zijn broekzak. Hij neemt alle tijd voor haar die nodig is, hij kan moeilijke dingen ook helder en levendig uitleggen.

Ze stapt uit. Ze is gearriveerd op de verdieping waar Hans zijn kantoor heeft.

Nu zal hij haar dus door de functionerings- en beoordelingsgesprekken loodsen. Haar vorige baas heeft daar nooit veel aan gedaan, dus weet ze er niet veel van. Hans vindt het wél echt belangrijk. Feedback geven. Mensen laten participeren. Onderhandelen. De nieuwe stijl van leidinggeven. De nieuwe generatie medewerkers. Dat klinkt wel mooi, maar hopelijk heeft Hans hier ook zinnige dingen over te vertellen.

Ze klopt aan en stapt binnen. Ze stapt op een van de boeienste treinritten van haar loopbaan.

.......

Op bijna elke bladzijde telt het boek een tabel (bv. met tips of stappenplan) of figuur (Eén beeld zegt meer dan duizend woorden). Elk hoofdstuk wordt afgerond met een samenvatting.

Een onafhankelijke recentie van ons boek lezen?

Hans fikst het allemaal

Gesprekjes tussen naar louter voornamen luisterende personages. Deze veelgebruikte methode om vaardigheden met voorbeelden te verduidelijken werkt soms helder, vaker kinderachtig.

Daardoor liet ik Beter functioneren en beoordelen aanvankelijk ongelezen. Want dat is één lange dialoog tussen het ervaren directielid Hans, de kersverse leidinggevende Heleen en haar rechterhand Adriaan. Geert Haentjens heeft echter het optimale uit dit genre weten te halen. Het resultaat is een makkelijk leesbaar praktijkboek over het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Haentens gooit de bekende formule op zijn kop. De gesprekken vormen de rode draad, beknopte theorie de omlijstende kaders eromheen. Zo toont een kort kader waar BeSMART (bezieling, specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realiseerbaar en tijdpad) voor staat en wordt dit in het gesprek tussen de drie personages toegelicht.

De auteur laat hen de mogelijk opkomende vragen van de lezer stellen. Zo wil Heleen weten of BeSMART zich wel leent voor het afspreken van motiverende doelen voor niet-routinematig werk. Hans overtuigt haar, en daarmee de lezer, door met duidelijke voorbeelden te komen.

Deze Hans, waarschijnlijk het alter ego van de in het vak gepokte en gemazelde Haentjens, heeft voor elk denkbaar obstakel een tip. Bijvoorbeeld het herformuleren van een manipulerende vraag van een medewerker. De tegenvraag van de leidinggevende op ‘Is het niet zo dat ik onvoldoende tijd krijg?’ wordt dan: ‘Ben je van mening dat de tijd die je krijgt onvoldoende is?’ Het dwingt de medewerker te zeggen wat hij denkt en maakt het gesprek veel opener.

Vrijwel onopgemerkt komen zo bekende vakbegrippen als het kernkwadrant, de Roos van Leary, IK-IK-JIJ en de ABC-analyse voorbij. Gesneden koek voor de ervaren p&o’er, maar de beginnende leidinggevenden in de organisatie doe je vast een groot plezier met dit boek.

Bron: PW Vaklad
Auteur: Annemarie Geleijnse
Datum: 17 januari 2004


Een tweede onafhankelijke recensie van ons boek lezen?

"Een boekje in de vorm van een dialoog tussen een manager en enkele van zijn (naaste) medewerkers dat alle (met name psychologische en communicatieve) aspecten, verbonden aan het beoordelen van het functioneren van medewerkers, behandelt.

Door de gekozen vorm (vaak vraag en antwoord-situaties) wordt de inhoud directer en concreter dan in menig andere uitgave over ditzelfde onderwerp.

De betreffende manager stelt zich op als coach en leidt de betrokken 'pupillen' langs alle klippen en kloven door geven van tips, noemen van voorbeelden, beginnersfouten, valkuilen etc. Hierdoor is een praktisch en zeer leesbaar boekje ontstaan, dat uitnodigt om het geleerde ook daadwerkelijk toe te passen.

Doelgroep: (jongere) managers en supervisors, HR-functionarissen.

De auteur is een ervaren deskundige in het HR-gebied en werkt als zelfstandig trainer/consultant voor bedrijven."

(review Biblion, Leidschendam, P.A. Sternfeld)

U kan het boek zeer makkelijk bestellen door op volgende link te klikken rechtstreeks bij de auteur: contact.

 
Ons Boek over Functionerings- en Beoordelingsgesprekken
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
More effective, efficient and enjoyable work for individuals, teams and organisations

Targetted for
© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functional Cookies Always active
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytical Cookies Not active
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Not active
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.