Skip to main content

Geert Haentjens - Training & Consulting

Loonbeleid - Verdienen uw medewerkers wat ze verdienen?

Het 'human capital' is in veel bedrijven met voorsprong de grootste 'resource', maar tegelijk ook de grootste uitgavenpost. We adviseren dan ook over het effect van loonbeleid en arbeidsvoorwaarden op de motivatie van medewerkers.


  november 2016
  ISBN 978 90 4862 856 8
  pagina's: 206
  47 euro

   bestellenMotivatie, passie, gedrevenheid: meteen de essentie van HR-beleid.

Dit boek behandelt het volledige spectrum van vast loon, variabel loon, toeslagen, vergoedingen, extralegale voordelen en arbeidsvoorwaarden, waarmee u goede medewerkers kan aantrekken, kan waarderen en kan behouden. Hierbij gaat het niet alleen over de technische uitwerking van dat alles, maar we zoomen ook in op alle aandachtsvelden die loonbeleid beïnvloeden.
Bovendien zetten we HR en loonbeleid af tegen de evoluties die op ons afkomen inzake technolgie, demografie en economie.

INHOUDSTAFEL

Loonbeleid binnen een veranderende contex en trends voor de toekomst

 • Disruptieve technolgie
 • Economische evoluties en verschuivingen tussen sectoren
 • Demografie en arbeidsmarkt
 • Maatschappelijke invloeden
 • Sociale & (para-)fiscale wetgeving

Loon versus motivatie

 • Loon als motivator?
 • Of loon als hygiënische factor?
 • Of loon als demotivator?!

Aandachtsvelden bij loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid

 • Strategisch loonbeleid
 • Budgettaire aspecten van loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Fiscale aspecten van loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Sociaalrechtelijke aspecten van loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid en procedures
 • Loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid en de vakbond
 • Communicatie over het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Loon en interne billijkheid
 • Loon en externe competitiviteit

Vertaling in een concreet loon- en arbeisvoorwaardenbeleid

 • Waarover gaat loonbeleid?
 • Reglementair kader
 • Basissalaris
 • Toeslagen en premies
 • Vergoedingen
 • Extralegale voordelen
 • Collectief variabel loon
 • Individueel variabel: beloningen, bonussen en commissies
 • Immateriële voordelen en arbeidsvoorwaarden

Bibliografie

 
Loonbeleid - Verdienen uw medewerkers wat ze verdienen?
Geert Haentjens

Training, Consulting & Coaching.
More effective, efficient and enjoyable work for individuals, teams and organisations

Targetted for
© Geert Haentjens. All rights reserved.
Natúúúúúrlijk maakt onze website gebruik van cookies. We gaan er gewoon vanuit dat je akkoord bent. Privacyverklaring

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functional Cookies Always active
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytical Cookies Not active
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Not active
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.