1. BeSMARTO afspraken over Resultaten, Werkprocessen en Competentie(ontwikkeling)

Uit onderzoek blijkt dat slechts ongeveer één derde van de organisaties écht tevreden is met de bruikbaarheid en het effect van hun systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wellicht stelt u zich tot doel uw Performance Managementsysteem verder uit te bouwen of te actualiseren.

In deze gratis nieuwsbrief voorzien we u van de praktische tips en ‘best practices’ die net dat ietsje méér voor u zullen realiseren. Immers, wij adviseren organisaties en trainen leidinggevenden en medewerkers, om functionerings- en beoordelingsgesprekken om te toveren tot stuur- en begeleidingsinstrumenten met grote impact.

Wanneer personeelsverantwoordelijken de verslagen van planningsgesprekken nalezen, stellen ze vaak vast dat de geregistreerde ‘afspraken’ van leidinggevenden en medewerkers vaag, onvolledig en weinig outputgericht zijn. Telkens weer stellen velen vast, bv. bij de voorbereiding van de beoordelingsgesprekken, dat de afspraken onvoldoende ‘SMART’ waren.

Er bestaat nochtans een haalbaar alternatief. BeSMARTO – afspraken zijn, mits wat hulp en praktische oefening, te maken voor (1) Resultaten (bvb. aantal dit of dat, normen die zullen gehaald worden tegen dan of dan, een project dat resulteert in…), (2) Werkprocessen (wat is kritisch in welke stap om tot een Resultaat te komen?), en (3) Competentie of (4) Competentie-ontwikkeling (afspraken over hoe je als medewerker je functie zal uitvoeren of wat je daar zal aan verbeteren).

BeSMARTO staat voor:

  • Bezielend (welke droom zullen we realiseren?)
  • Specifiek (geldt deze afspraak voor mij/ons in deze situatie?)
  • Meetbaar (is deze afspraak toetsbaar, observeerbaar…– al dan niet in cijfers? Wat is "goed" en wat is "beter"?)
  • Aanvaardbaar (is mijn afspraak veilig, ethisch verantwoord, in overeenstemming met de organisatiedoelen?)
  • Realistisch (uitdagend maar mits mijn volle inzet en - eventueel te ontwikkelen - bekwaamheden toch realiseerbaar)
  • Tijdsgebonden (is minstens een tijdslijn van grof naar fijn mogelijk?)
  • Outputgericht (geen activiteiten lijsten, wel het observeerbare gevolg van de activiteit of het gedrag beschrijven)

P.S. In het Engels wordt het BeSMARTO-tje een InSMARTO (In van ‘Inspiring’), in het Frans InSMARTO (In van 'Inspirant'); of je noemt het in de drie talen bv. MoSMARTO (Mo van Motivatie, Motivation, Motivation)

Wilt u reageren? Graag! contact

 
Powered by VividNight