Prestatiebeoordeling bij slavernij

Ook veel dichter bij huis was reeds lang geleden sprake van beloning in functie van het behaalde resultaat.

Hieronder vindt u een document uit het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie. Het dateert uit 1762.

Voor aanvang van een reis met slavenvervoer ondertekende de bemanning dit document immers, afspraak is afspraak!

slavenhandel1verkleind 

 

De diverse functies ontvingen verschillende bonussen. Per verkochte (dus levende slaaf) ontving:

  • de kapitein 80 stuivers
  • de opperstuurman 24 stuivers
  • de onderstuurman 10 stuivers
  • ...

slavenhandel2verkleind

Met dank aan het Zeeuws Archief, Archief Middelburgsche Commercie Compagnie, inv. nr. 959.2

Powered by VividNight